Indonesia - Inggris

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Inggris - Indonesia

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

R - Kamus Inggris

r
kb. huruf kedelapan belas dari abjad Inggris. the three R's pelajaran-pelajaran membaca, menulis dan berhitung.
--------------------
r.
1 [right] kanan. 2 [river] sungai.
--------------------
r.a.
[Rear Admiral] Laksamana Muda.
--------------------
r.c., rc
1 [Roman Catholic] Rum Katolik, katolik Roma. 2 [Red Cross] Palang Merah.
--------------------
r.d.
[Rural Delivery] Pos Pedesaan/Dusun.
--------------------
r.f.d.
kb. [Rural Free Delivery] antaran pos cuma-cuma luar kota.
--------------------
r.i.
[Rhode Island] negara bagian di A.S.
--------------------
r.n.
[registered nurse] jururawat berijazah.
--------------------
r.p.m.
[revolution per minute] putaran dalam semenit.
--------------------
r.r.
[Railroad] Perusahaan Kereta Api.
--------------------
r.s.v.p.
[Repondez s'il vous plait] Fr.: Harap dijawab.
--------------------
rabbi
kb. pendeta Yahudi.
--------------------
rabbit
kb. kelinci. r. food selada, sayur- sayuran mentah. rabbit's foot kaki kelinci (jimat).
--------------------
rabble
kb. rakyat jelata, orang-orang jembel. rabble-raouser kb. pengacau, perusuh, peribut.
--------------------
rabid
ks. 1 fanatik. r. integrationist pejuang pemersatu yang fanatik. 2 gila (of a dog). He was r. with anger Ia betul-betul marah.
--------------------
rabies
kb. penyakit anjing gila, gila anjing.
--------------------
raccoon
kb. binatang serupa kucing.
--------------------
race
kb. 1 ras, bangsa. 2 perlombaan. 3 (horse) pacuan (kuda). 4 arena, pertarungan, perlombaan (politik). -kkt. 1 menjalankan cepat-cepat (engine). 2 berlomba dengan, membalap, mengebut. 3 memperlombakan (a horse). -racing kb. balapan.
--------------------
racer
kb. pembalap, pengebut (oto, sepeda, kuda).
--------------------
racial
ks. rasial. r. discrimination diskriminasi rasial. r. minoritas suku-suku bangsa golongan kecil.
--------------------
racialism
kb. rasialisme.
--------------------
racism
kb. rasisme.
--------------------
racist
kb. orang yang membenci suku bangsa lain.
--------------------
rack
kb. rak, para-para. luggage r. rak tempat barang. -kkt. menyiksa, menyakiti. She was racked with pain Ia tersiksa oleh rasa sakit.
--------------------
racket
kb. 1 Tenn.: raket. 2 keributan, kegaduhan. 3 lapangan. 4 Inf.: usaha penipuan/pemerasan.
--------------------
racketeer
kb. Inf.: pemeras.
--------------------
racy
ks. 1 agak cabul. r. story cerita yang agak cabul. 2 bersih dan rapi (style).
--------------------
radar
kb. radar. r. beacon menara radar. r. operator juru radar. r. screen layar radar.
--------------------
radial
ks. yang berkaitan dengan jari-jari lingkaran. r. arrangement susunan seperti jari-jari lingkaran. r. artery urat-urat darah seperti lingkaran dibawah siku.
--------------------
radiance
kb. sinar, cahaya.
--------------------
radiant
ks. 1 berseri-seri (of a woman). 2 bersinar-sinar. r. heat panas pancaran.
--------------------
radiate
kkt. memancarkan (happiness). -kki. 1 bersinar (of the sun). 2 menyebar. Road r. from the town Jalan-jalan menyebar dari kota itu. 3 memancar, terpancar. Goodwill radioates from every side Kemauan baik terpancar dari segala pihak.
--------------------
radiation
kb. radiasi, pemancaran, penyinaran. nuclear r. radiasi nuklir. r. sidness sakit kena radiasi.
--------------------
radiator
kb. radiator. r. cap tutup radiator. r. hose pipa radiator.
--------------------
radical
kb. 1 seorang radikal. 2 Math., Chin.: akar. -ks. 1 radikal. 2 sampai ke akar-akarnya. -radically kk. sama sekali.
--------------------
radio
kb. radio. on the r. di radio. r. beacon menara radio. -kkt. meradiokan.
--------------------
radioactive
ks. radioaktip. r. fallout debut radioaktip.
--------------------
radioactivity
kb. keradioaktipan, radioaktivitas.
--------------------
radiocarbon
kb. isotop karbon yang radioaktip dengan berat 14 (=carbon 14).
--------------------
radiogram
kb. radiogram.
--------------------
radioisotope
kb. isotop radio.
--------------------
radiologist
kb. radiolog, ahli pengobatan sinar.
--------------------
radiology
kb. ilmu sinar, radiologi.
--------------------
radioman
kb. (j. -men) pegawai pemancar radio.
--------------------
radiophoto
kb. radiofoto.
--------------------
radiotelephone
kb. telepon radio.
--------------------
radiotherapy
kb. radioterapi, pengobatan dengan sinar.
--------------------
radish
kb. rades, lobak.
--------------------
radium
kb. radium.
--------------------
radius
kb. 1 jari-jari (lingkaran). radius. 2 Anat.: tulang lengan.
--------------------
raffle
kb. penjualan dengan undian. -kkt. mengundi, lomba menghabiskan. to r. off a turkey mengadaklan pengundian seekor kalkun.
--------------------
raft
kb. rakit.
--------------------
rafter
kb. kasau, kasok.
--------------------
rag
kb. 1 (kain) lap (for cleaning). 2 kain buruk. -kkt. (ragged) Sl.: menggoda. r. doll boneka-boneka dari potongan-potongan kain.
--------------------
ragamuffin
kb. 1 anak yang tak terpelihara. 2 orang jahat.
--------------------
rage
kb. 1 kemarahan, kegusaran. 2 kegemaran. -kki. 1 mengamuk. 2 marah-marah. -raging ks. 1 yang mengamuk. 2 hebat, tinggi.
--------------------
ragged
ks. 1 kasar, tidak rata, gerigis. r. edge of a can top pinggiran yang kasar dari tutup kaleng. 2 yang berpakaian compang-camping (of a child). 3 (imperfect) acak-acakan, tidak teratur. Our child runs us r. Anak kami meletihkan kami.
--------------------
ragman
kb. (j. -men) pengumpul kain tua.
--------------------
ragout
kb. daging cincang yang banyak bumbunya.
--------------------
ragweed
kb. semacam rumput-rumputan.
--------------------
rah
kseru, ayuh, hure.
--------------------
raid
kb. 1 geropyokan, razzia, penggerebekan, pembersihan (on a club). 2 serangan. -kkt. penggeropyokan (of a club). 2 perampasan (of foculty by another university).
--------------------
raider
kb. penjarah, perompak.
--------------------
rail
kb. (kereta api). to go by r. naik kereta api. 2 jeruji (of a fence). -kkt. memagari (a yard). -kki. to r. at mencerca, menista, mencemooh. -railing kb. susur(an) tangga.
--------------------
railroad
kb. 1 jalan kereta api. r. crossing persimpangan jalan kereta api. 2 perusahaan kereta api. -kkt. menyelesaikan dengan cepat.
--------------------
railroadman
kb. (j. -men) 1 pegawai kereta api. 2 pemilik kereta api.
--------------------
railway
kb. jalan kereta api. r. express nama perusahaan angkutan cepat di A.S. r. system perkereta-apian. r. yard halaman tempat gerbong kereta api.
--------------------
raiment
kb. pakaian.
--------------------
rain
kb. hujan. r. cloud awan hujan. -the rains j. musim hujan. -kkt. menghujani (ticker tape). -kki. 1 hujan turun. 2 menghujan.
--------------------
rainbarrel
kb. tong penampung air hujan.
--------------------
rainbow
kb. pelangi, bianglala.
--------------------
raincoat
kb. jas hujan.
--------------------
raindrop
kb. tetesan/rintik hujan.
--------------------
rainfall
kb. curah(an) hujan.
--------------------
rainproof
ks. tahan hujan, tak tembus hujan.
--------------------
rainstorm
kb. badai hujan.
--------------------
rainwear
kb. pakaian hujan.
--------------------
rainy
ks. banyak hujan. r. season musim hujan.
--------------------
raise
kb. kenaikan (gaji, upah). -kkt. 1 mengangkat (a window, o's hand). 2 menaikkan (the price, flag, s.o's rank). 3 memelihara (animals, fowl). 4 membesarkan (a child). 5 mendapatkan, mengumpulkan. 6 mendirikan (a monument). 7 menghidupkan (the dead).
--------------------
raised
ks. ditinggikan, tinggi letaknya. r. porch serambi/beranda yang tinggi letaknya.
--------------------
raiser
kb. penanam, pemelihara. cattle r. peternak sapi.
--------------------
raisin
kb. kismis.
--------------------
rake
kb. 1 (tool) penggaruk. 2 bandot. -kkt. 1 menggaruk (leaves). 2 memberondong/membabat/menyapu (the enemy). -raking kb. menggaruk, penggarukan.
--------------------
rakish
ks. gagah. to wear o's hat at a r. angle memakai topinya miring dengan gagahnya.
--------------------
rallied
lih RALLY.
--------------------
rallies
lih RALLY.
--------------------
rally
kb. (j. -lies) 1 rapat umum. 2 Tenn.: permainan dengan pukulan yang bertubi-tubi/pukulan kembali-mengembalikan. -kkt. (rallied) mengumpulkan, mengerahkan. -kki. 1 bersatu, berkumpul. rallying point tempat berkumpul.
--------------------
ram
kb. 1 (sheep) biri-biri jantan. 2 (battering) alat pelantak. -kkt. (rammed) membenturkan (a barge, car)
--------------------
ramadan
kb. Ramadan, Puasa.
--------------------
ramble
kb. pelancongan, pengembaraan. -kki. 1 berkeliling-keliling. 2 berbicara tak teratur. -rambling ks. melantur-lantur, bertele-tele.
--------------------
rambler
kb. 1 pengembara. 2 (house) rumah yang tak bertingkat dan beratap rendah. 3 (flower) semacam bunga mawar yang pohonnya menjalar.
--------------------
rambunctious
ks. Inf.: suka ribut, kasar, liar dan tak dapat dikendalikan.
--------------------
ramification
kb. percabangan.
--------------------
ramifies
lih RAMIFY.
--------------------
ramify
kki. (ramified) bercabang-cabang.
--------------------
ramp
kb. 1 jalur yang melandai (of superhighway). 2 jalan melandai, lerengan (at airport).
--------------------
rampage
kb. amukan. The river is on the r. Sungai itu menjadi buas. -kki. mengamuk, meluap.
--------------------
rampant
ks. merajalela (of a disease). 2 menjadi(-jadi). Gambling is r. Penjudian menjadi-jadi.
--------------------
rampart
kb. kubu, benteng.
--------------------
ramrod
kb. pelantak. straight as a r. tegak seperti patung.
--------------------
ramshackle
ks. bobrok, buruk.
--------------------
ran
lih RUN.
--------------------
ranch
kb. 1 tempat pertanian yang luas berikut gedung-gedungnya. 2 peternakan. turkey r. peternakan kalkun.
--------------------
rancher
kb. pengusaha peternakan.
--------------------
rancid
ks. tengik, anyir, perat.
--------------------
rancor
kb. benci, dendam.
--------------------
random
kb. at r. secara serampangan, dengan sembarangan. to bomb at r. membom secara membabi buta. -ks. 1 sembarangan, serampangan. r. plan rencana yang sembarangan. 2 tidak disengaja. r. error kesalahan yang tidak disengaja.
--------------------
rang
lih RING.
--------------------
range
kb. 1 jarak. firing r. jarak tembak. 2 tempat latihan (firing, golf). 3 (stove) kompor. 4 tingkat nada (of a voice). 5 jajaran, barisan. -kkt. menyusun. kki. bergerak, bergeser (of prices).
--------------------
ranger
kb. 1 For.: penjaga hutan. 2 (police) anggota pasukan keamanan.
--------------------
rank
kb. 1 pangkat (in armed forces). 2 barisan. 3 Mil.: tingkat bawahan. -kki. menduduki. -ranking kb. kedudukan. ks. terkemuka.
--------------------
rankle
kki. menyayat hati, melukai perasaan. The insult rankled Penghinaan itu mengganggu pikiran.
--------------------
ransack
kkt. merampok, menggedor.
--------------------
ransom
kb. (uang) tebusan. to hold s.o. for r. menahan seseorang untuk mendapatkan uang tebusan. -kkt. menebus. to r. o's soul from the devil membebaskan jiwanya dari setan.
--------------------
rant
kb. cakap besar/tinggi, kata-kata kasar/melambung, omong-omong kasar. -kki. bergembar-gembor, berteriak-teriak.
--------------------
rap
kb. ketokan (on a door). 2 dampratan (on the hand). 3 Sl.: hukuman. 4 Sl.: kesalahan. 5 Inf.: sedikit. -kkt. (rapped) 1 memukul (the knuckles). 2 (criticize) mengecam, mengeritik. -kki. 1 mengetok (on a door, desk). 2 Sl.: memperbincangkan.
--------------------
rapacious
ks. suka merampok/menggarong, tamak, serakah.
--------------------
rapacity
kb. kesenangan/nafsu merampok/menggarong.
--------------------
rape
kb. perkosaan. -kkt. memperkosa, mencabuli. r. (seed) oil minyak lobak.
--------------------
rapid
kb. rapids riam, aliran deras, penderasan (in a river). -ks. cepat, laju. rapid-fire, rapid-firing ks. secara cepat. -rapidly kk. dengan cepat.
--------------------
rapidity
kb. kecepatan.
--------------------
rapier
kb. pedang tipis dan tajam.
--------------------
rapierlike
ks. tajam. r. wit otak yang tajam.
--------------------
rapist
kb. pemerkosa.
--------------------
rapport
kb. hubungan. to establish r. between... mengadakan hubungan antara....
--------------------
rapporteur
kb. pelopor.
--------------------
rapprochement
kb. dekat-mendekati, persesuaian.
--------------------
rapt
ks. 1 penuh. to sit in r. attention duduk dengan penuh perhatian. 2 asyik. r. in his task asyik dalam pekerjaannya.
--------------------
rapture
kb. 1 rasa terpesona (of s.o.'s beauty). 2 kegairahan. 3 rasa gembira. to go into raptures over s.t. bergembira-ria akan sesuatu.
--------------------
rapturous
ks. 1 yang membayangkan rasa terpesona. 2 yang membayangkan kegembiraan hati.
--------------------
rare
ks. 1 jarang. r. gem permata yang jarang didapat. 2 aneh, ganjil (of a disease). 3 setengah masak (of meat). 4 luar biasa (of talents). 5 tipis (of air). -rarely kk. jarang. I r. see them anymore Aku jarabg melihat mereka lagi.
--------------------
rarebit
kb. lih WELSH.
--------------------
rarefaction
kb. hal menipiskan. penjernihan, penghalusan.
--------------------
rarefies
lih RAREFY.
--------------------
rarefy
kkt. (rarefied) menipis(kan). menjernihkan, memurnikan. rarefied atmosphere udara jernih, udara yang dijernihkan.
--------------------
raring
ks. Inf.: penuh kegembiraan. The children were r. to go Anak-anak itu penuh kegembiraan akan pergi.
--------------------
rarity
kb. (j. -ties) 1 hal yang jarang sekali. 2 S.S.T. yang aneh/yang jarang terdapat.
--------------------
rascal
kb. bangsat, bajingan. You r. !! Bajingan kau !.
--------------------
rash
kb. 1 ruam (on face). 2 sejumlah, banyak. -ks. terburu-buru, kurang pikir, gegabah. -rashly kk. dengan terburu-buru, dengan kurang pikir, dengan gegabah.
--------------------
rasher
kb. sepotong (of ham/bacon).
--------------------
rashness
kb. keadaan tergesa-gesa.
--------------------
rasionalize
kkt. 1 menguraikan/memperlakukan dengan cara yang dapat diterima. 2 mencari-cari alasan/dalih. 3 merasionalisasikan.
--------------------
rasp
kb. 1 (tool) kukuran, parutan. 2 keserakan (in the voice). -ks. serak (of o's voice). -kkt. memarut (a coconut). -kki. menusuk-nusuk. -rasping ks. serak-kasar, garau, parau (of a voice).
--------------------
raspberry
raspberry
--------------------
rat
kb. 1 tikus (besar). 2 Sl.: penghianat. 3 Inf.: ganjel/bantalan rambut. -kki. (ratted) Sl.: to r. on menghianati. Sl.: kseru. -Rats! Omong kosong.
--------------------
ratcatcher
kb. perangkap tikus.
--------------------
ratchet
kb. roda bergigi searah. r. wheel roda pasak.
--------------------
rate
kb. 1 tarip, dasar, suku. 2 bea. 3 kurs. 4 angka. 5 kecepatan. -kkt. 1 menilai. 2 menghitung. 3 menaksir, memberi harga. 4 pantas menerima tanda-tanda penghargaan yang diterimanya (a medal). -rating kb. 1 penilaian. 2 Nav.: kelasi.
--------------------
rather
kk. 1 agak. 2 cukup. 3 lebih (baik). r. than daripada.
--------------------
rathole
kb. lubang yang digerogoti tikus. to g. down the r. habis terkuras, ludes.
--------------------
rathskeller
kb. restoran yang letaknya biasanya lebih rendah dari jalan.
--------------------
ratification
kb. ratifikasi, pengesahan.
--------------------
ratify
kkt. (ratified) mensahkan , mengesahkan, meratifikasi.
--------------------
ratio
kb. perbandingan. iin the r. of berbanding sebagai.
--------------------
ration
kb. rangsum, catuan, pelabur. r. card kartu distribusi/rangsum. -rations j. rangsum-rangsum. -kkt. merangsum, menjatahkan. -rationing kb. pencatuan, pemberian rangsum, pendistribusian.
--------------------
rational
ks. rasionil, masuk, akal, berakal. r explanation penjelasan yang rasionil.
--------------------
rationale
kb. dasar rasionil/pemikiran alasan.
--------------------
rationalist
kb. orang yang selalu berpangkal pada hal yang rasioanil.
--------------------
rationality
kb. (j. -ties) rasionalitas
--------------------
rationalization
kb. rasionalisasi.
--------------------
rattan
kb. rotan.
--------------------
rattle
kb. 1 kertak-kertuk (of a window in the wind). 2 mainan bayi yang kalau digoyang-goyangkan berbunyi kertak-kertuk, giring-giring. 3 bunyi mendesah seekor ular (of a snake). -kkt. 1 menderak-derakkan. 2 membuat bingung, membingungkan (s.o.).
--------------------
rattlebrained
ks. kepala angin, tolol.
--------------------
rattler
kb. Inf.: ular berbisa.
--------------------
rattlesnake
kb. ular berbisa.
--------------------
rattletrap
kb. kendaraan reyot.
--------------------
rattrap
kb. 1 perangkap tikus. 2 jebakan. He's caught in a r. Ia terjebak. Ia terjerat dalam keadaan yang tak ada harapan lagi untuk keluar.
--------------------
ratty
ks. 1 Sl.: jembel (of appearance). 2 seperti tikus. a r. odor bau tikus.
--------------------
raucous
raucous
--------------------
raunchy
raunchy
--------------------
rave
kb. sambutan hangat. -ks. hangat. r. review of a book ulasan yang hangat mengenai suatu buku. -kki. meracau, meraban (of a delirious person).- raving kb. ocehan, repetan. ks. 1 gila. 2 luarbiasa, mempesonakan.
--------------------
ravel
kb. 1 tiras. 2 kekusutan, komplikasi. -kki. berlepasan, bertiras-tiras. -raveling kb. kekusutan.
--------------------
raven
kb. (burung) gagak. -ks. hitam. r. locks rambut yang hitam mengkilat.
--------------------
ravenous
ks. 1 sangat lapar, kemaruk. 2 rakus sekali.
--------------------
ravine
kb. jurang.
--------------------
ravish
kkt. memperkosa, mencabuli (a female). -ravishing ks. menggairahkan, sangat menarik.
--------------------
raw
kb. kulit yang telanjang. to swim in the r. berenang dengan telanjang bulat. -ks. 1 mentah (food). 2 kasar. 3 lecet (of skin, throat, sore). 4 merah (of a throat). 5 buruk (of weather). 6 liar, biadab (of the frontier).
--------------------
rawhide
kb. belulang, kulit mentah.
--------------------
ray
kb. 1 sinar. r. of hope sinar harapan. the sun's rays sinar matahari. 2 (ikan) pari.
--------------------
rayon
kb. rayon.
--------------------
raze
kkt. meruntuhkan, meratakan dengan tanah. to r. a building meratakan gedung dengan tanah.
--------------------
razor
kb. pisau cukur. r. balde silet. r. edge a) pinggiran pisau cukur. b) keadaan yang sangat membahayakan. electric r. pisau cukur listerik.
--------------------
razz
kkt. Sl.: mengejek-ejek, menggoda, mentertawakan.
--------------------
razzle-dazzle
kb. Sl.: kekalapan, kebingungan. -ks. geduh.
--------------------
rd.
[Road] Jalan.
--------------------
re
kb. perihal.
--------------------
re-coun
kb. penghitungan (suara) kembali. -kkt. menghitung kembali.
--------------------
re-cover
kkt. mengulasi baru. to r. a chair mengganti kain kursi.
--------------------
re-create
kkt. melukiskan kembali.
--------------------
re-election
kb. pemilihan ulangan/kembali. to be up for r. sudah bersiap-siap untuk dipilih kembali.
--------------------
reach
kb. 1 jangkauan (of a boxer). 2 daerah. -kkt. 1 mencapai. 2 sampai pada. 3 sampai di. 4 menghubung. 5 menyentuh. 6 mendekati. 7 memberi. -kki. membentang.
--------------------
reachable
ks. yang dapat dicapai.
--------------------
react
kkt. memberi reaksi (against, to terhadap).
--------------------
reaction
kb. reaksi. nuclear r. reaksi nuklir. the of r. partai/golongan yang reaksioner.
--------------------
reactionary
kb. (j. -ries) seorang yang reaksioner. -reactionaries j. kaum pembangkang. -ks. reaksioner.
--------------------
reactivate
kkt. menggiatkan kembali (an organization, naval vessel, military unit).
--------------------
reactivation
kb. pengaktipan kembali.
--------------------
reactor
kb. reaktor.
--------------------
read
kkt. (read/red) 1 membaca (a book). 2 membacakan. 3 melihat catatan (a meter). -kki. 1 membaca. 2 berbunyi. -reading kb. 1 membaca. 2 bacaan.
--------------------
readable
ks. 1 dapat dibaca. 2 menarik.
--------------------
readdress
kkt. memberi(kan) alamat yang baru (pada surat).
--------------------
reader
kb. 1 pembaca. r. of manuscripts korektor/penilai naskah. 2 buku bacaan. French r. buku bacaan Perancis.
--------------------
readership
kb. jumlah pembaca.
--------------------
readiness
kb. 1 keadaan siap, kecepatan. 2 Mil.: keadaan siap-siaga. 3 (willingness) kerelaan.
--------------------
readjust
kkt. 1 mengatur kembali, menyetel kembali (carburetor). 2 menyesuaikan diri (to a situation).
--------------------
readjustment
kb. 1 penyesuaian diri kembali. 2 pengaturan kembali (of an instrument).
--------------------
readmission
kb. diterima kembali, pendaftaran kembali (to school).
--------------------
readmit
kkt. (readmitted) mengizinkan masuk kembali.
--------------------
ready
kb. 1 at the r. dalam keadaan siap (of a firearm). -ks. 1 siap. 2 siap-sedia. 3 beres. 4 dengan cepat. -kkt. (readied) menyiapkan. ready-made ks. sudah jadi. ready-mix ks. yang siap-dicampur (of cookies, cement). ready-to-wear ks. siap-dipakai.
--------------------
reaffirm
kkt. 1 menetapkan/menegaskan lagi. 2 menguatkan lagi.
--------------------
reagent
kb. reagen, bahan reaksi.
--------------------
real
kb. yang nyata. -ks. 1 sejati (of a friend, gem). 2 nyata (of a dream, of wages). 3 riil (of value). -kk. sangat, benar-benar. -really kk. benar-benar, sungguh-sungguh.
--------------------
realign
kkt. menyetel kembali (of wheels).
--------------------
realignment
kb. 1 penyetelan kemabli (of wheels). 2 penyusunan kembali (of party membership).
--------------------
realism
kb. realisme.
--------------------
realist
kb. realis.
--------------------
realistic
ks. realistis.
--------------------
reality
kb. (j. -ties) realitas, kenyataan. in r. dalam kenyataannya.
--------------------
realizable
ks. dapat dicapai.
--------------------
realization
kb. realisasi.
--------------------
realize
kkt. 1 menyadari, insyaf akan (o's mistake, responsibility). 2 mencapai (o's ambition). 3 mendapat.
--------------------
realm
kb. bidang, dunia. 2 kerajaan. 3 alam.
--------------------
realtor
kb. makelar barang-barang tak bergerak (seperti tanah, rumah).
--------------------
ream
kb. 1 (paper) rim. 2 banyak sekali. -kkt. melebarkan, membesarkan (a hole).
--------------------
reanimate
kkt. menghidupkan kembali, menggiatkan, mengembirakan.
--------------------
reap
kkt. 1 mendapat, memungut (a profit, good harvest). 2 memperoleh (from dengan).
--------------------
reaper
kb. mesin pemungut/penuai. The (Grim) R. Malaikat maut.
--------------------
reappear
kki. muncul lagi.
--------------------
reappearance
kb. ulangan kemunculan.
--------------------
reapply
kki. (reapplied) melamar lagi.
--------------------
reappoint
kkt. mengangkat lagi.
--------------------
reapportion
kkt. membagi-bagikan.
--------------------
reapportionment
kb. pembagian baru.
--------------------
reappraisal
kb. penilaian kembali.
--------------------
reappraise
kkt. menaksir lagi.
--------------------
rear
kb. 1 pantat. 2 Mil.: garis belakang. 3 bagian belakang (of a room, hall). rear-end ks. di (bagian) belakang.
--------------------
rearm
kkt. mempersenjatai (diri) lagi.
--------------------
rearmament
kb. persenjataan kembali.
--------------------
rearmost
ks. yang paling belakang.
--------------------
rearrange
kkt. menyusun kemabali. mengatur lagi (furniture).
--------------------
rearrangement
kb. penyusunan kembali, pengaturan kembali.
--------------------
rearward
ks., kk. bagian belakang, dibelakang, kebelakang.
--------------------
reason
kb. 1 sebab, alasan. 2 pertimbangan yang sehat. 3 akal (-budi). -kki. 1 mempunyai akal, dapat berfikir. 2 berunding (with dengan). 3 bermusyawarah. -reasoning kb. pemikiran, pertimbangan.
--------------------
reasonable
ks. 1 layak. 2 pantas. 3 masuk akal. -reasonably kk. 1 layak. 2 agak.
--------------------
reassemble
kkt. mengumpulkan lagi. -kki. berkumpul lagi.
--------------------
reassert
kkt. 1 menekankan lagi (o's innocence). 2 mempertegaskan kembali (o's authority).
--------------------
reassess
kkt. menaksir, menetapkan harga lagi.
--------------------
reassign
kkt. menugaskan kembali.
--------------------
reassignment
kb. penugasan kembali.
--------------------
reassume
kkt. menerima kembali, mengerjakan /menjabat/memangku kembali.
--------------------
reassurance
kb. penenteraman hati lagi.
--------------------
reassure
kkt. menenteramkan hati. -reassuring ks. (bersifat) menenangkan, menentramkan.
--------------------
reawaken
kkt. menimbulkan/menyalakan kembali. -kki. terbangun lagi. I reaawakened at 2 Aku terbangun lagi pada jam 2.
--------------------
rebate
kb. potongan (harga).
--------------------
rebel
kb. pemberontak, pendurhaka. -kki. (rebelled) (mem) berontak (against melawan).
--------------------
rebellion
kb. pemberontakan, pemdurhakaan.
--------------------
rebellious
ks. suka melawan/memberontak/menentang.
--------------------
rebind
kkt. (rebound) menjilid kembali.
--------------------
rebirth
kb lahir/bangkit kembali.
--------------------
reborn
ks. dilahirkan kembali.
--------------------
rebound
kb. pantulan (of a rubber ball). -kki. memantul, mengambul, melambung, mengganjal (of a ball, a person).
--------------------
rebroadcast
kb. penyiaran/siaran kembali. -kkt. menyiarkan kembali.
--------------------
rebuff
kb. penolakan/penampilan kasar, keingkaran. -kkt. menolak/menampik dengan kasar.
--------------------
rebuild
kkt. (rebuilt) membangun kembali.
--------------------
rebuke
kb. comelan, kemarahan. -kkt. mencomeli, memarahi.
--------------------
rebut
kkt. (rebutted) membantah, menangkis.
--------------------
rebuttal
kb. bantahan, tangkisan. In r. I wish to say that... Sebagai tangkisan aku ingin mengatakan bahwa.
--------------------
rec.
1[record] catatan. 2 [receipt] kwitansi. 3 [recipe] resep (makanan). 4 [received] telah menerima.
--------------------
recalcitrance
kb. keadaan yang bersifat melawan.
--------------------
recalcitrant
ks. 1 keras kepala, kepala batu, bandel. 2 suka melawan.
--------------------
recall
kb. 1 penarikan kembali (of on envoy). 2 ingatan. -kkt. 1 menarik kembali (an envoy). 2 mengingat. 3 menimbulkan.
--------------------
recant
kkt. menarik kembali. -kki. mengakui kesalahan.
--------------------
recap
kb. ikhtisar (recapped) 1 mempulkanisir (a tire). 2 menyumbat lagi (on open battle). -kki. mengikhtisarkan.
--------------------
recapitulate
kkt., kki. memberikan ikhtisar, mengikhtisarkan.
--------------------
recapitulation
kb. ikhtisar, rekapitulasi.
--------------------
recapture
kkt. 1 menangkap kembali. 2 memiliki kembali (the past).
--------------------
recede
kki. 1 surut (of floodwaters). 2 menyusut (of o's hairline). -receding ks. surut, mundur.
--------------------
receipt
kb. 1 kwitansi. 2 tanda penerimaan, tanda terima (of money deposited or received). 3 penerimaan (of a letter). -receipts j. uang-uang yang masuk, pemasukan uang. -kkt. memberikan kwitansi.
--------------------
receivable
ks. dapat diterima. accounts r. jumlah uang-uang yang dapat diterima.
--------------------
receive
kkt. 1 menerima (a package, a person). 2 mendapat (a grade, blow, injury, degree, a name). 3 menyambut.
--------------------
receiver
kb. penerima (of an award). 2 pesawat penerima, alat bicara, tangkai telepon. 3 kurator (in bankruptcy). 4 tukang tadah, penadah (of stolen goods). 5 pesawat radio.
--------------------
receivership
kb. keadaan dalam pengawasan kurator. The bankrupt firm passed into r. Perusahaan yang bangrut itu berada dalam pengawasan kurator.
--------------------
recent
ks. baru saja (diterima). I had a r. letter from him Padaku ada suratnya yang baru saja kuterima. -recently kk. baru-baru ini.
--------------------
receptacle
kb. 1 (container) wadah. 2 Elec.: stopkontak.
--------------------
reception
kb. resepsi. to go to a r. pergi ke resepsi. 2 penyambutan yang hangat. 3 penangkapan (of radio, TV).
--------------------
receptionist
kb. resepsionis, penerima tamu/pasien.
--------------------
receptive
ks. mau menerima. r. to new ideas mau menerima ide-ide baru.
--------------------
receptivity
kb. daya penerimaan (of TV or radio). 2 kesediaan/kemauan menerima (to new ideas).
--------------------
recess
kb. 1 istirahat, turun main (between school periods). 2 reses (of Congress). 3 ceruk (in a wall). -kki. (berhenti untuk ) istirahat.
--------------------
recession
kb. 1 Econ.: resesi. 2 pengunduran.
--------------------
recessive
ks. terdesak, terpendam (of characteristics).
--------------------
recharge
kkt. menyetrum lagi, mengisi (a battery).
--------------------
recheck
kkt. meneliti lagi (o's figure).
--------------------
rechristen
kkt. menobatkan orang menjadi Kristen kembali.
--------------------
recipe
kb. resep (makanan).
--------------------
recipient
kb. penerima.
--------------------
reciprocal
ks. timbal-balik (of an agreement, relationship). 1/2 is the r. of 2 1/2 berbanding 2 terbalik dengan 2.
--------------------
reciprocate
kkt. membalas. I want to r. your good wishes Aku membalas ucapan selamatmu. -kkt. membalas.
--------------------
reciprocity
kb. (j. -ties) 1 hal timbal-balik, pembalasan. 2 pertukaran (hak).
--------------------
recital
kb. 1 (piano) pertunjukan. 2 cerita (of woes). 3 pengucapan (of poetry). poetry r. deklamasi puisi.
--------------------
recitation
kb. 1 pembacaan, hafalan, pengajian. 2 hafalan oleh murid-murid (in class).
--------------------
recite
kkt. 1 membawakan, mendeklamasikan (poetry). 2 menceritakan (a tale of woe).
--------------------
reckless
ks. 1 sembrono, koboi-koboian. r. driver pengemudi yang sembrono. 2 nekat, berani, candang, ugal-ugalan. -recklessly kk. secara serampangan.
--------------------
reckon
kkt. 1 memperhitungkan (the cost). 2 menggabungkan. 3 Inf.: berpendapat. -kki. menghitung. reckoning kb. perhitungan.
--------------------
reclaim
kkt. 1 memperoleh kembali (lost articles). 2 menjadikan tanah (from the sea). reclaimed land tanah yang dimanfaatkan/digarap (dengan cara mengeringkan tanah-tanah rawa, pasang surut, dsb).
--------------------
reclamation
kb. pekerjaan memperoleh tanah.
--------------------
reclessness
kb. 1 kesembronoan, keserampangan. 2 kenekatan.
--------------------
recline
kki. berbaring, bersandar. -kkt. menyandarkan/membaringkan (o's head on a pillow).
--------------------
recluse
kb. pertapa.
--------------------
recognition
kb. 1 pengakuan (of a country, by the chairman). 2 pengenalan (by s.o.). 3 penghargaan (for outstanding service).
--------------------
recognizable
ks. dapat dikenal. -recognizably kk. jelas, nampak nyata-nyata. r. fatter nyata-nyata nampak lebih gemuk.
--------------------
recognize
kkt. 1 mengakui (o's authority, a country). 2 mengenal. 3 menghargai (the honesty of s.o.). -recognized ks. yang diakui.
--------------------
recoil
kb. rekoil. -kki. 1 melompat (of a rifle). 2 mundur, berkecut hati (of a person). to r. from takut, tidak sampai hati.
--------------------
recollect
kkt. mengingat kembali.
--------------------
recollection
kb. ingatan. tothe best of my r. menurut ingatan saya. within my r. sepanjang ingatanku.
--------------------
recommence
kkt. mulai lagi.
--------------------
recommend
kkt. 1 memuji kebaikan (s.o.o./s.s.t.). 2 menasehatkan. 3 menganjurkan.
--------------------
recommendation
kb. 1 pujian, rekomendasi. 2 surat pujian. He has excellent recommendations Ia mempunyai surat-surat pujian yang sangat baik.
--------------------
recommit
kkt. (recommitted) memasukkan kembali.
--------------------
recompense
kb. balas/imbalan jasa. -kkt. membalas jasa, mengganti kerugian.
--------------------
reconcilable
ks. dapat didamaikan.
--------------------
reconcile
reconcile
--------------------
reconciliation
kb. perdamaian, perukunan kembali.
--------------------
recondite
ks. 1 sukar dimengerti. 2 terpendam. 3 kurang dikenal.
--------------------
recondition
recondition
--------------------
reconnaissance
kb. pengintaian. r. plane pesawat pengintaian/peninjau/mata-mata.
--------------------
reconnoiter
reconnoiter
--------------------
reconsider
kkt. mempertimbangkan kembali.
--------------------
reconsideration
kb. pertimbangan kembali.
--------------------
reconsitute
kkt. menyusun kembali.
--------------------
reconstruct
kkt. merekonstruksi, memulihkan sebagai semula. to r. a crime menyusun kembali kejahatan.
--------------------
reconstruction
kb. 1 rekontruksi. 2 pembangunan kembali (of a bridge).
--------------------
reconvene
kkt. memanggil/mengumpulkan kembali. -kki. berkumpul kembali.
--------------------
reconvert
kkt. 1 mengubah kembali. 2 menukar (money).
--------------------
record
kb. 1 Mus.: peringan hitam. 2 catatan. 3 rekor. 4 dokumen (resmi). 5 riwayat pekerjaan (of s.o.). -ks. rekor. -kkt. 1 mencatat (by s.o.). 2 merekam (on tape pada pita suara). record-breaking ks. memecahkan rekor. -recording kb. rekaman.
--------------------
recorder
kb. 1 penangkap/perekam suara. 2 pencatat (at court di pengadilan). 3 Mus.: semacam suling.
--------------------
recordholder
kb. pemegang rekor.
--------------------
recount
kkt. menceritakan (o's adventures, the day's activities).
--------------------
recoup
kkt. mengganti, menutup (o's losses kerugian-kerugiannya).
--------------------
recourse
kb. jalan lain. 2 penolong.
--------------------
recover
kkt. 1 mengejar kembali (o's losses). 2 memperoleh (useful material from wastes). 3 menemukan kembali (a lost dog). 4 menang dengan mendapat ganti (damages). -kki. 1 sembuh (from an illness). 2 pulih.
--------------------
recoverable
ks. 1 dapat dipulihkan. 2 dapat diperoleh kembali.
--------------------
recovery
kb. (j. -ries) 1 kesembuhan, sembuhnya (from an illness). 2 penemuan kembali (of lost or stolen goods). 3 didapatnya kembali (of a returned spacecraft).
--------------------
recreation
kb. rekreasi, hiburan.
--------------------
recreational
ks. yang berkaitan dengan rekreasi.
--------------------
recrimination
kb. tuduh-menuduh.
--------------------
recruit
kb. Mil.: cepat, rekrut. 2 calon (for volunteer assistance). -kkt. mendapatkan (new members for armed forces, the help of s.o.). -recruiting kb. menerima tenaga-tenaga baru.
--------------------
recruiter
kb. orang yang mendapatkan anggota baru.
--------------------
recruitment
kb. pengerahan.
--------------------
rectal
ks. yang berkaitan dengan dubur.
--------------------
rectangle
kb. empat persegi panjang, bujur sangkar.
--------------------
rectangular
ks. seperti empat persegi panjang.
--------------------
rectification
kb. pembetulan.
--------------------
rectify
kkt. (rectified) meralat (a mistake).
--------------------
rectilinear
ks. seperti garis lurus.
--------------------
rector
kb. 1 kepala perguruan tinggi. 2 kepala gereja.
--------------------
rectory
kb. (j. -ries) rumah pendeta Protestan.
--------------------
rectum
kb. dubur.
--------------------
recumbent
ks. berbaring, telentang. in a r. position sikap berbaring.
--------------------
recuperate
kki. menguatkan diri kembali, sembuh.
--------------------
recuperation
kb. penyembuhan (from illness, loss).
--------------------
recuperative
ks. yang berhubungan dengan penyembuhan. r. powers daya penyembuh.
--------------------
recur
kki. (recurred) berulang, lagi-lagi timbul. The high temperature kept recurring Suhu yang tinggi itu berulang saja.
--------------------
recurrence
kb. 1 keadaan kumat, keadaan sakit yang terulang (of an illness, mistake). 2 keadaan bentan/kambuh.
--------------------
recurrent
ks. berulang, kumat, kambuh. to suffer from r. headaches menderita sakit kepala yang berulang.
--------------------
recycle
kkt. mengembalikan botol-botol/kaleng-kaleng (untuk dipakai lagi).
--------------------
red
kb. 1 merah. 2 R. orang Komunis. -the Reds Kaum Merah. red-blooded ks. jantan, bersifat laki-laki. red-haired ks. berambut merah. red-handed tertangkap basah. red-hot ks. 1 pijar, panas sekali. 2 yang bersemangat sekali.
--------------------
redcap
kb. pengangkatan barang.
--------------------
redden
kkt. menjadi merah,memerahkan. -kki. menjadi merah, memerah.
--------------------
reddish
kb. kemerah-merahan.
--------------------
redecorate
kkt., kki. menghiasi lagi (a house).
--------------------
redeem
kkt. 1 menebus (an item from a pownshop, a promissory note). 2 menyelamatkan (from sin). 3 melepaskan (a slave). 4 mendapatkan kembali.
--------------------
redeemable
ks. dapat ditebus.
--------------------
redeemer
kb. penebus. the R. Sang Penebus.
--------------------
redemption
kb. 1 penebusan (of a pledge). 2 penyelamatan (from sin).
--------------------
redhead
kb. orang yang merah rambutnya.
--------------------
redheaded
ks. berambut merah/pirang.
--------------------
redid
lih REDO.
--------------------
redirect
kkt. mengalihkan jurusan (traffict).
--------------------
redistribute
kkt. membagi-bagikan lagi.
--------------------
redistribution
kb. pembagian kembali.
--------------------
redo
kkt. (redid, redone) 1 mengulangi (an exam). 2 memperbaiki (o's house). 3 menulis.
--------------------
redolent
ks. berbau harum.
--------------------
redone
lih REDO.
--------------------
redouble
redouble
--------------------
redoubt
kb. kubu, perkubuan, benteng.
--------------------
redoubtable
ks. mengagumkan, menimbulkan respek.
--------------------
redound
kki. berakhir(kan). to r. to o's crediit berakibat baik bagi seseorang.
--------------------
redress
kb. ganti-rugi. -kkt. menebus, memperbaiki (a wrong, an economic imbalance).
--------------------
reduce
kkt. 1 mengurangi, menurunkan (price, fine). 2 mengurangkan (a fraction). 3 mereduksikan. -kki. berkurang. -reduced ks. yang diturunkan/dikurangi. -reducing kb. penurunan.
--------------------
reduction
kb. 1 penurunan, potongan (in price). 2 pengurangan (in weight, in numbers).
--------------------
redundancy
kb. (j. -cies) 1 pleonasme. 2 kelebihan, redundansi.
--------------------
redundant
ks. 1 berlebih-lebihan. 2 pleonastis.
--------------------
reduplicate
kkt. 1 menggandakan. 2 mengulangi.
--------------------
reduplication
kb. 1 reduplikasi. 2 penggandaan, pengulangan (of a syllable).
--------------------
reed
kb. 1 sejenis buluh. to lean on a broken r. bersandar kepada sokongan yang memberi harapan lagi. 2 alang-alang. r. instrument alat semacam buluh.
--------------------
reef
kb. batu/gosong karang. -kkt. to r. a sail memperpendek/mengandakkan layar.
--------------------
reefer
kb. Sl.: rokok mariwuana/ganja.
--------------------
reek
kki. 1 berbau busuk. That spoiled meat reeks Daging yang busuk itu sudah bau. 2 berbau. His clothes r. of tobaco smoke Pakaian-pakaiannya berbau tembakau.
--------------------
reel
kb. 1 gulung, rol (of film). 2 alat penggulung, kili-kili (fishing rod). 3 kumparan. -kkt. menyebut. -kki. terhuyung-huyung (from a blow).
--------------------
reemergence
kb. pemunculan kembali.
--------------------
reenact
kkt. 1 melakukan kembali/lagi. to r. a crime melakukan kembali kejahatan. 2 menghidupkan/membuat berlaku kembali/lagi (a law).
--------------------
reenter
kki. masuk kembali.
--------------------
reentry
kb. (j. -ries) masuk(nya) kembali (of a space rocket, in a country). r. permit izin masuk kembali.
--------------------
reestablish
kkt. menghidupkan (kembali), mendirikan lagi.
--------------------
reexamination
kb. 1 pemeriksaan kembali. 2 Acad.: ujian her/ulangan.
--------------------
reexamine
kkt. 1 memeriksa kembali. 2 Acad.: menguji kembali.
--------------------
ref.
1 [reference] pedoman, petunjuk, referensi. 2 [refree] wasit.
--------------------
refashion
kkt. menggubah lagi.
--------------------
refer
kkt. (referred) 1 menyerahkan (a matter) (to kepada). 2 menghubungi. -kki. 1 menunjuk (to kepada). 2 berkenaan, mengenai. 3 mengarahkan.
--------------------
referee
kb. wasit, pemisah. -kkt. mewasiti.
--------------------
reference
kb. 1 surat keterangan, rekomdasi. 2 referansi.
--------------------
referendum
kb. (j. -dums, -da) referandum, pemungutan suara umum.
--------------------
referral
kb. penyerahan (of a matter to s.o.).
--------------------
refill
kb. 1 pengisian kembali. This pen needs a r. Pulpen itu perlu diisi lagi. 2 lembaran-lembaran baru pengisi (for a loosleaf notebook). -kkt. mengisi lagi.
--------------------
refine
kkt. 1 menyuling, menyaring, membersihkan (oil, sugar). 2 memperhalus, menghaluskan (o's language, metals). -refined ks. berbudi halus, beradab, sopan. -refining kb. pengilangan/penyulingan minyak.
--------------------
refinement
kb. 1 kehalusan budibahasa. 2 perbaikan (in a new model). 3 kemurnian. 4 pengilangan (of petroleum).
--------------------
refinery
kb. (j. -ries) kilang minyak.
--------------------
refinish
kkt. mempolitur lagi.
--------------------
refit
kkt. (refitted) memperlengkapi lagi (a ship).
--------------------
refl.
[reflexive] refleksip.
--------------------
reflect
kkt. 1 menggambarkan, membayangkan, mencerminkan (an opinion). 2 mewakili (o's feeling). 3 memantulkan (heat). -kki. 1 membayang. 2 memikirkan (a matter). 3 merendahkan, mengurangi arti.
--------------------
reflection
kb. 1 bayangan, refleksi (in water, mirror). 2 pemantulan (of a sound). 3 pemikiran (on a matter). 4 celaan.
--------------------
reflective
ks. 1 yang memantulkan cahaya. 2 termenung, terpekur.
--------------------
reflector
kb. reflektor, pemantul cahaya.
--------------------
reflex
kb. refleks. r. movement gerak refleks (yang tidak disengaja).
--------------------
reflexive
ks. refleksip. r. pronoun kataganti refleksip.
--------------------
reforestation
kb. reboisasi, peremajaan hutan, penghutanan kembali.
--------------------
reform
kb. perbaikan. r. movement gerakan pembaharuan (suatu sistem). -kkt. memperbaiki (o's ways, s.o.). -kki. memperbaiki diri, menjadi lebih baik.
--------------------
reformation
kb. reformasi.
--------------------
reformatory
kb. (j. -ries) 1 panti asuhan. 2 (prison) penjara, asrama pendidikan.
--------------------
reformer
kb. pembaharuan, pembuat perubahan.
--------------------
refract
kkt. membiaskan, membelokkan.
--------------------
refraction
kb. pembiasan, perubahan arah, pembelokan (of light).
--------------------
refractory
ks. 1 keras kepala (of a person or animal). 2 yang sukar disembuhkan (of a cough).
--------------------
refrain
kb. Mus.: bagian ulangan. -kki. menahan diri (from supaya jangan).
--------------------
refresh
kkt. menyegarkan (o.s. diri). to r. o's memory membangkitkan ingatan. -refreshing ks. menyegarkan (of a drink, an attitude).
--------------------
refresher
kb. penyegar (mis. tea, Coca-Cola). r. course kursus penyegar.
--------------------
refreshment
kb. minuman, makanan. It's about time to take some r. Sudah tiba waktunya untuk minum dan makan. -refshments j. minuman dan makanan.
--------------------
refrigerate
kkt. mendinginkan, melemari-eskan. refrigerating plant instalasi pendingin.
--------------------
refrigeration
kb. pendinginan.
--------------------
refrigerator
kb. kulkas, lemari es/ pendingin. r. car gerbong pendingin.
--------------------
refuel
kki. mengisi/menambah bensin.
--------------------
refuge
kb. tempat perlindungan. to seek/take r. mencari perlindungan.
--------------------
refugee
kb. pengungsi.
--------------------
refund
kb. pembayaran kembali. -kkt. mengembalikan uang, membayar kembali.
--------------------
refurbish
kkt. membaharui lagi.
--------------------
refusal
kb. penolakan. to give a flat r. menolak mentah-mentah. to have first r. on s.t. mempunyai hak pertama untuk membeli atau menolak sesuatu.
--------------------
refuse
kb. sampah. -kkt. 1 menolak. to r. admittance menolak untuk memberi izin masuk. 2 tidak menuruti (a child).
--------------------
refutation
kb. pembuktian kesalahan, sangkalan.
--------------------
refute
kkt. menyangkal, membuktikan bahwa salah.
--------------------
reg.
1 [Regulation] Peraturan. 2 [Regent] Bupati, Wali, Pengawas.
--------------------
regain
kkt. memperoleh/mendapat kembali. to r. consciousness (menjadi) sadar kembali. to r. o's footing tegak kembali.
--------------------
regal
ks. agung, seperti raja. r. appearance wujud yang agung.
--------------------
regale
kkt. 1 menghibur, menyuguhi (s.o. with interesting stories). 2 menikmati (o.s. with s.t.).
--------------------
regalia
kb. tanda-tanda kebesaran, alat/tanda kerajaan.
--------------------
regard
kb. 1 hormat. 2 salam. 3 hal. -kkt. 1 menganggap. 2 memandang. 3 melihat pada. 4 memperhatikan. -regarding kd. mengenai, berkenaan dengan.
--------------------
regardless
ks. tanpa memperhatikan/menghiraukan. -kk. bagaimanapun juga.
--------------------
regatta
kb. perlombaan perahu-layar.
--------------------
regency
kb. (j. -cies) 1 kabupaten. 2 perwalian.
--------------------
regenerate
kkt. 1 memperbaharui, menumbuhkan lagi (the lost tail of a reptile). 2 menghidupkan lagi (a despondent person). 3 memperbaiki (a criminal).
--------------------
regeneration
ks. 1 pembaharuan jiwa, perbaikan spirituil. 2 kelahiran kembali.
--------------------
regent
kb. 1 bupati. 2 wali, pengawas.
--------------------
regime
kb. resim, rezim.
--------------------
regimen
kb. cara/aturan hidup.
--------------------
regiment
kb. 1 Mil.: resimen. 2 jumlah besar (of servants). -kkt. mengatur.
--------------------
regimental
ks. yang berhubungan dengan resimen.
--------------------
regimentation
kb. cara hidup teratur, cara hidup yang diawasi.
--------------------
region
kb. 1 daerah, wilayah. 2 bagian. r. of the brain bagian dari otak.
--------------------
regional
ks. kedaerahan. r. meeting rapat sedaerah. r. government pemerintah daerah.
--------------------
regionalism
kb. daerahisme, sifat kedaerahan.
--------------------
register
kb. 1 (buku) daftar. 2 lobang pengatur panas (heating). 3 tingkat nada (of a voice). -kkt. 1 mendaftarkan (a car). 2 menyatakan (a complaint). 3 menunjukkan (surprise). 4 menunjuk. -registered ks. tercatat.
--------------------
registrant
kb. pendaftar.
--------------------
registrar
kb. Acad.: panitera (fakultas). 2 pencatat, pendaftar.
--------------------
registration
kb. pendaftaran, registrasi. voter r. pendaftaran pemilih.
--------------------
registry
kb. (j. -ries) 1 pendaftaran, registrasi. 2 kantor pendaftaran.
--------------------
regress
kb. kemunduran. -kki. mundur, surut.
--------------------
regression
kb. kemunduran, regresi.
--------------------
regret
kb. sesalan, penyesalan. -(regretted) 1 menyesali (the time spent). 2 menyesal.
--------------------
regretful
ks. yang menyesal, sesal. -regretfully kk. dengan menyesal.
--------------------
regrettable
ks. disesalkan. The situation is r. Keadaan itu disesalkan. -regrettably kk. disayangkan, disesalkan.
--------------------
regroup
kkt. menyusun kembali.
--------------------
regt., regt.
[regiment] resimen.
--------------------
regular
kb. 1 Sport : seorang pemain tetap. 2 Mil.: prajurit tetap. 3 langganan tetap (at a store). -ks. biasa (route, routine). 2 tetap (of a soldier, customer). 3 teratur, biasa. -regularly kk. dengan/secara tetap.
--------------------
regularity
kb. (j. -ties) sifat beraturan. r. of mail service hantaran pos secara beraturan.
--------------------
regularize
kkt. membuat beraturan/teratur, mengatur secara tetap/mantap.
--------------------
regulate
kkt. 1 mengatur. 2 menyetel (the carburetor). -regulating kb. pencocokan, penyetelan. r. of a compass pencocokan sebuah kompas.
--------------------
regulation
kb. peraturan. army regulations peraturan-peraturan tentara/ketentaraan.
--------------------
regulator
kb. (alat) pengatur.
--------------------
regulatory
ks. yang berkaitan dengan pengaturan. r. measures tindakan-tindakan pengaturan.
--------------------
regurgitate
kkt. memuntahkan. -kki. muntah.
--------------------
rehabilitate
kkt. merehabilitasikan.
--------------------
rehabilitation
kb.rehabilitasi. r. center tempat penampungan.
--------------------
rehash
kb. pengulangan, pengolahan dalam bentuk baru. -kkt. membicarakan kembali, membangkit-bangkitkan.
--------------------
rehearsal
kb. latihan, ulangan, repetisi.
--------------------
rehearse
kkt. melatih lagi (o's role). -kki. berlatih.
--------------------
reign
kb. pemerintahan. 2 kekuasaan (of law and order). -kki. 1 memerintah. 2 merajalela.
--------------------
reimburse
kkt. membayar kembali, mengganti uang. to r. s.o. for his outlay membayar kembali pengeluaran-pengeluaran uang seseorang.
--------------------
rein
kb. tali kekang, kendali. -kkt. to r. in mengekang (a horse).
--------------------
reincarnation
kb. reinkarnasi, penjelmaan kembali.
--------------------
reindeer
kb. rusa kutub.
--------------------
reinforce
kkt. 1 menguatkan, menebalkan (a statement). 2 memperkuat (a bridge, troops). reinforced concrete beton bertulang.
--------------------
reinforcement
kb. 1 penguatan (of a wall, bridge). 2 Mil.: bala bantuan.
--------------------
reinstate
kkt. mengembalikan lagi, mendudukkan/menerima kembali.
--------------------
reintroduce
kkt. mengajukan lagi (a bill).
--------------------
reissue
kb. penerbitan kembali. kkt. menerbitkan lagi.
--------------------
reiterate
kkt. mengulangi pertanyaan.
--------------------
reject
kb. apkiran (from the army). 2 barang apkiran (from an orchard). -kkt. 1 menolak (an offer). 2 mengapkir. The Navy rejected him Angkatan Laut mengapkirnya.
--------------------
rejection
kb. 1 penolakan (of o's parents). r. slip kartu penolakan (from editor). 2 pengapkiran (by the armed forces).
--------------------
rejoice
kki. girang, gembira. to r. at hearing... girang mendengar... -rejoicing kb. kegirangan, kegembiraan.
--------------------
rejoin
kkt. menggabungkan lagi (o's family, a firm). -kki. membalas, menjawab.
--------------------
rejoinder
kb. jawaban, balasan.
--------------------
rejuvenate
kkt. menjadikan muda kembali, memudakan, mempermuda.
--------------------
rejuvenation
kb. peremajaan lagi.
--------------------
rel.
1 [religious] religius, beragama. 2 [relative] sanak, famili; nisbi, relatip; berhubungan dengan. 3 [relating] mengenai, berhubungan dengan.
--------------------
relapse
sakit lgi. to suffer a r. kambuh, bentan. -kki. jatuh sakit lagi. to r. into silence kembali keadaan menjadi sunyi senyap.
--------------------
relate
kkt. 1 menceritakan (an account). 2 mempertalikan, menghubungkan (two matters). -kki. berkenaan, berhubungan (to dengan). -related ks. 1 berhubungan. 2 bertalian.
--------------------
relation
kb. 1 hubungan (between two countries). 2 pamili, sanak. relations j. persetubuhan. to have relations with bersetubuh dengan.
--------------------
relationship
kb. 1 hubungan, perhubungan. There's a good r. between... Ada hubungan yang baik antara... 2 pertalian. language r. pertalian bahasa.
--------------------
relative
kb. sanak, pamili. -ks. 1 nisbi (of humidity). 2 relatip. -relatively kk. secara relatip.
--------------------
relativity
kb. kerelatipan, kenisbian.
--------------------
relax
kkt. 1 mengendurkan (muscles, a hold). 2 mengurangi (o's vigilance, pressure). -kki. bersenang-senang, beristirahat, bersantai-santai. -relaxed ks. (ber)santai, tenang sekali (badannya).
--------------------
relaxation
kb. 1 istirahat, persantaian. 2 pengendoran (of muscles, military discipline).
--------------------
relay
kb. lari beranting. -kkt. 1 menyampaikan (a massage). 2 menyiarkan.
--------------------
release
kb. pembebasan, kelepasan, pelepasan (from jail). 2 pengeluaran (of a new book). 3 pemberhentian, pengunduran (of employees). 4 surat bebas. -kkt. 1 melepaskan (on bail). 2 membebaskan, mengeluarkan (from prison). 3 menyiarkan (news). 4 mengendurkan.
--------------------
relegate
kkt. 1 membuat, memindahkan, mengasingkan (s.t. to the junkpile). 2 menurunkan (s.o. to a lower rank).
--------------------
relent
kki. menjadi lunak dalam perasaan, mengalah, menjadi belas kasihan.
--------------------
relentless
ks. tak menaruh kasihan, keras hati. to go in r. pursuit of s.o. menguber-uber/memburu-buru seseorang tanpa belaskasihan.
--------------------
relevance
kb. perlunya, hubungan, pertalian, sangkut-pautnya.
--------------------
relevant
ks. bersangkut-paut, revelan. r. factors factor-factor yang bersangkut-paut.
--------------------
reliability
kb. 1 hal dapat dipercaya (of a person). 2 hal tahan uji (of a product).
--------------------
reliable
ks. dapat dipercaya/diandalkan (of a person, a firm, product). -reliably kk. yang dapat dipercaya. It was r. reported that... Telah ada laporan yang dapat dipercaya bahwa...
--------------------
reliance
kb. 1 kepercayaan. 2 hal menggantungkan nasibnya (on o's father).
--------------------
reliant
ks. percaya.
--------------------
relic
kb. 1 barang peninggalan. 2 peninggalan. He's a r. of the past Ia merupakan seorang (tokoh) peninggalan zaman yang lampau. 3 barang milik orang keramat.
--------------------
relied
lih RELY.
--------------------
relief
kb. 1 keringanan, pembebasan (from tax, work, pressure). 2 pertolongan. 3 kelegaan. 4 (bas-)gambar-timbul.
--------------------
relies
lih RELY.
--------------------
relieve
kkt. 1 membebas(tugas)kan (s.o. of his job). 2 mengurangi (pain). 3 mengganti (the guard). 4 Sl.: mencopet, mencopot , merampas (s.o. of his wallet). 5 menghilangkan. 6 meringankan (a burden).
--------------------
religion
kb. agama. Work is almost a r. with him Baginya kerja hampir sama dengan agama.
--------------------
religious
ks. 1 yang berhubungan dengan agama, beragama, beriman. r. instruction pelajaran agama. 2 saleh. a r. person seorang yang sangat saleh. -religiously kk. dengan tekun, dengan setia. She exercises r. Ia berlatih dengan tekun.
--------------------
relinquish
kkt. melepaskan.
--------------------
relish
kb. 1 (pickles) makanan perangsang. 2 suka hati. -kkt. menikmati, menyukai (food, warm weather).
--------------------
relive
kkt. mengenangkan/mengalami lagi (the good old days).
--------------------
reload
kkt., kki. 1 mengisi kembali/lagi (a gun). 2 memuati lagi (a truck).
--------------------
relocate
kkt. menampung (refugees). -kki. menetap lagi (of a factory or firm).
--------------------
relocation
kb. penampungan. r. center tempat penampungan.
--------------------
reluctance
kb. keseganan, keengganan. to show r. menunjukkan keseganan.
--------------------
reluctant
ks. segan (hati), enggan. to be r. to call the police enggan memanggil polisi. -reluctantly kk. dengan rasa malas.
--------------------
rely
kki. (relied) to r. on 1 mempercayakan (s.o.'s honesty). 2 menyandarkan diri pada, mengandalkan (s.o). He relies on me Ia menyandarkan nasibnya padaku.
--------------------
remain
kb. remains j. 1 sisa, bekas (of food). 2 (mortal) jenazah. -kki. 1 tinggal (after school). 2 tetap. -remaining ks. sisa(nya). the r. portion sisa porsi itu.
--------------------
remainder
kb. sisa, restan (of a roast). to stay home the r. of the day tinggal di rumah selama sisa hari itu.
--------------------
remake
kkt. membuat (sekali) lagi.
--------------------
remand
kkt. mengirim kembali, menyerahkan (to jail, to s.o's custody).
--------------------
remark
kb. 1 ucapan, kata-kata. 2 (unpleasant) teguran. -kkt. berkata. She remarked that... Ia berkata bahwa.... -kki. to r. on memuji.
--------------------
remarkable
ks. 1 luar biasa. r. progress kemajuan luar biasa. 2 hebat, baik sekali. r. piece of work hasil karya yang hebat. -remarkably kk. sungguh.
--------------------
remarries
lih REMARRY.
--------------------
remarry
kkt., kki. (remarried) kawin lagi.
--------------------
remedial
ks. yang berhubungan dengan perbaikan. r. measures usaha-usaha/tindakan-tindakan perbaikan. r. reading perbaikan membaca.
--------------------
remedies
lih REMEDY.
--------------------
remedy
kb. (j. -dies) obat (for colds). household r. obat yang lazim dipakai di rumah, cara pengobatan di rumah. -kkt. (remedied) 1 memperbaiki (o's mistakes). 2 menolong.
--------------------
remember
kkt. 1 mengingat. 2 menyampaikan salam.
--------------------
remembrance
kb. ingatan, kenangan. Do this in r. of me Lakukanlah ini sebagai kenangan kepadaku.
--------------------
remind
kkt. mengingatkan. R. me to stop at the store Ingartkan aku supaya mampir di toko.
--------------------
reminder
kb. 1 surat peringatan. to mail out reminders mengirimkan surat-surat peringatan. 2 tandamata.
--------------------
reminisce
kki. mengenangkan. to r. about o's ypunger days mengenangkan masa-masa mudanya.
--------------------
reminiscence
kb. kenang-kenangan. book of reminiscences buku kenang-kenangan.
--------------------
reminiscent
ks. r. of mengingatkan kepada.
--------------------
remiss
ks. lalai, lengah. to be r. in accepting an offer lalai menerima tawaran.
--------------------
remission
kb. 1 pengampunan (of sins). 2 permaafan. 3 doleansi (of taxes).
--------------------
remit
kkt. (remitted) 1 mengirimkan (a check). 2 mengampuni (sins). 3 membatalkan (a debt).
--------------------
remittance
kb. 1 (uang ) pembayaran. 2 pengiriman uang.
--------------------
remnant
kb. sisa, bekas.
--------------------
remodel
kkt. mengubah bentuk, membentuk lagi ( a building).
--------------------
remonstrance
kb. bantahan, keluhan.
--------------------
remonstrate
kki. to r. with s.o. memrotes dengan seseorang, membantah seseorang.
--------------------
remorse
kb. penyesalan yang dalam.
--------------------
remorseful
ks. penuh rasa penyesalan, menyesal sekali.
--------------------
remorseless
ks. kejam, tanpa belas kasihan, tanpa merasa menyesal, tanpa penyesalan.
--------------------
remote
ks. 1 terpencil. 2. tipis. 3 jauh. -remotely kk. sedikit. to be r. related ada hubungan famili sedikit.
--------------------
remoteness
kb. 1 keadaan terpencil (from an area). 2 jauhnya (of a relationship).
--------------------
removable
ks. dapat dipindahkan/dikeluarkan/dipecat.
--------------------
removal
kb. 1 pembewrsihan, penghilangan (of grease spots, of snow). 2 pemindahan (to another location). 3 pemusnahan, penghapusan (of evidence). 4 pemecatan (from office). 5 (hal) melepaskan (of a tire). 6 pembuangan, pemotongan (of appendix).
--------------------
remove
kb. jauhnya, derajat. -kkt. 1 mengangkat (dishes from a table). 2 melepas(kan) (shoes, jacket). 3 menghilangkan (spots, stains from clothes, an objecktion, suspicion). 4 memberhentikan, memecat (from office). 5 memindahkan. 6 mengeluarkan. 7 membersihkan
--------------------
remover
kb. penghilang, pembersih. spot r. penghilang noda. nail polish r. penghapus cat kuku.
--------------------
remunerate
kkt. membayar, memberi gaji, mengupahi.
--------------------
remuneration
kb. 1 pemberian upah. 2 upah, gaji.
--------------------
remunerative
ks. yang memberi hasil banyak, menguntungkan.
--------------------
renaissance
kb. kebangunan kembali.
--------------------
renal
ks. yang berkaitan dengan ginjal. r. gland kelenjar ginjal.
--------------------
renascence
kb. kebangunan kembali, kelahiran baru.
--------------------
renascent
ks. yang bangun/hidup/bangkit kembali.
--------------------
rend
kkt. (rent) 1 mengoyak-ngoyak (an animal). 2 membelah (a tree by lightning). A cry rent the air Jeritan (yang) memecah udara.
--------------------
render
kkt. 1 menyumbangkan (a service). 2 membuat. 3 membawakan (a song). 4 memberikan (an accounting). 5 menterjemahkan (s.t. into English). 6 mengubah (fat into lard).
--------------------
rendezvous
kb. 1 pertemuan (in outer space). 2 tempat berkumpul (of a family). 3 randevu, saling bertemu. -kki. mengadakan pertemuan (di tempat tertentu), mengadakan rendevu.
--------------------
rendition
kb. 1 cara membawakan (of a song or poem). 2 cara menterjemahkan, terjemahan (into Engkish).
--------------------
renegade
kb. orang murtad/pengkhianat, (pem) belot.
--------------------
renege
kki. mengingkari, tak menetapi.
--------------------
renew
kkt. 1 memperbarui (a subscription, o's efforts, a contract). 2 mengulangi, memulai lagi (o's acquaintance with s.o.).
--------------------
renewable
ks. 1 dapat diperpanjang waktunya (of a subscription, visa). 2 dapat diperbarui.
--------------------
renewal
kb. 1 pembaharuan, perpanjangan (of a visa, subcription). 2 ulangan, permulaan lagi (of an acquaintanceship).
--------------------
renounce
kkt. 1 meninggalkan (worldly gain). 2 turun takhta (a throne). to r. a new ordinance menolak peraturan baru.
--------------------
renovate
kkt. memperbaharui, membaharui.
--------------------
renovation
kb. pembaharuan.
--------------------
renovator
kb. orang yang ahli memperbaharui seseuatu, pembaharu.
--------------------
renown
kb. kemasyhuran. to win r. as... mendapat kemasyhuran sebagai...
--------------------
renowned
ks. terkenal, termasyhur.
--------------------
rent
lih REND.
--------------------
rental
kb. 1 persewaan. car r. persewaan mobil. 2 (uang) sewa.
--------------------
renter
kb. penyewa.
--------------------
rentfree
ks., kk. tanpa persewaan.
--------------------
renunciation
kb. 1 penolakan (of material things, of the world). 2 pembuangan (of o's rights to the throne).
--------------------
reopen
kkt. membuka lagi/kembali (of a store, legal case).
--------------------
reorder
kkt. memesan lagi, mengulang pesanan.
--------------------
reorganization
kb. reorganisasi.
--------------------
reorganize
kkt. mereorganisasi.
--------------------
reorientation
kb. reorientasi.
--------------------
rep.
1 [report] laporan. 2 [representative] wakil. 3 [republic] republik.
--------------------
repaid
lih REPAY.
--------------------
repair
kb. reparasi, perbaikan (of a machine). -kkt. 1 memperbaiki, mereparasi, membetulkan. 2 kembali, mengundurkan diri, pergi.
--------------------
repairer
kb. tukang reparasi.
--------------------
repairman
kb. (j. -men) tukang reparasi.
--------------------
reparable
ks. dapat diperbaiki.
--------------------
reparation
kb. penggantian rugi. to make r. mengadakan perbaikan, memperbaiki. -reparations j. pampasan.
--------------------
repartee
kb. jawaban yang kena/tepat.
--------------------
repast
kb. jamuan makan.
--------------------
repatriate
kkt. mengembalikan, memulangkan, mengirim pulang.
--------------------
repatriation
kb. pemulangan, pengiriman kembali (of prisoners).
--------------------
repay
kkt. (repaid) 1 membayar kembali (a loan). 2 membalas (an insult). 3 mengganti, mengganjar (s.o. for his trouble).
--------------------
repayment
kb. pembayaran kembali.
--------------------
repeal
kb. pencabutan (of a law). -kkt. mencabut (a law).
--------------------
repeat
kb. ulangan. r. performance pertunjukan ulangan. -kkt. 1 mengulangi (a grade). 2 menceritakan (what one has heard). 3 ikut mengucapkan. -repeated ks. berulang-ulang, berulang-kali. -repeatedly kk. berkali-kali, berulang-ulang.
--------------------
repeater
kb. pengulang. 2 (rifle) mauser.
--------------------
repel
kkt. (repelled) 1 memukul mundur (the enemy). 2 menolak.
--------------------
repellent
kb. penolak, penangkis. insect r. penolak serangga. -ks. menjijikkan.
--------------------
repent
kkt. menyesali (o's sins). -kki. bertobat, menyatakan penyesalan.
--------------------
repentance
kb. penyesalan, tobat.
--------------------
repentant
ks. penuh penyesalan.
--------------------
repercussion
kb. 1 reaksi, akibat. 2 tolakan kebelakang (of a shell).
--------------------
repertoire
kb. daftar lagu-lagu, judul-judul sandiwara, opera dsb yang akan disajikan oleh pemain musik, perkumpulan sandiwara, penyanyi dsb.
--------------------
repertory
kb. (j. -ries) 1 perbendaharaan lagu-lagu. 2 macam pertunjukan. r. theater perkumpulan sandiwara. 3 repertoire.
--------------------
repetition
kb. (peng)ulangan.
--------------------
repetitious
ks. berisi ulangan, berulang-ulang. His speech was r. Pidatonya diulang isinya.
--------------------
repetitive
ks. berulang. History is r. Sejarah itu berulang.
--------------------
rephrase
kkt. mengatakan dengan cara lain.
--------------------
replace
kkt. 1 mengganti(kan) (books). She will be difficult to r. Akan sukar mencari gantinya. 2 menaruh kembali, menempatkan lagi.
--------------------
replaceable
ks. dapat diganti.
--------------------
replacement
kb. 1 penggantian (of s.t.). 2 pengganti. -replacements j. tenaga-tenaga pengganti.
--------------------
replant
kkt. menanamkan lagi. -replanting kb. menanam kembali. rubber r. menanam kembali tanaman karet.
--------------------
replay
kb. Sport : ulangan permainan/pertandingan. -kkt. memainkan lagi, mengulangi permainan.
--------------------
replenish
kkt. mengisi/melengkapi lagi.
--------------------
replenishment
kb. perlengkapan, penambahan.
--------------------
replete
ks. penuh (with dengan).
--------------------
replica
kb. tiruan.
--------------------
replied
lih REPLY.
--------------------
replies
lih REPLY.
--------------------
reply
kb. (j. replies) 1 jawaban, sahutan. 2 balasan. -kki. (replied) menjawab, menyahut.
--------------------
report
kb. 1 laporan. 2 letusan (of a gun, grenade). 3 desas-desus. -kkt. 1 melaporkan (s.o. or s.t.). -kki. melapor. -reporting kb. pemberitaan, pelaporan.
--------------------
reportedly
kk. menurut laporan.
--------------------
reporter
kb. 1 wartawan, jurnalis. 2 pelapor (for a conference).
--------------------
repose
kb. 1 istirahat. 2 tidur. 3 ketenangan. -kki. 1 beristirahat, berbaring (of a person). 2 terletak (on a shelf).
--------------------
repository
kb. (j. -ries) tempat penyimpan(an), gudang.
--------------------
reprehensible
ks. patut dicela. r. in the extreme sangat patut dicela.
--------------------
represent
kkt. 1 mewakili (an organization). 2 menggambarkan. 3 memainkan peran (an animal). 4 melambangkan, mewakili. 5 menunjukkan.
--------------------
representation
kb. 1 gambaran. 2 perwakilan (on a board, in Congress).
--------------------
representative
kb. 1 wakil (of a group, of o's country). 2 anggauta Majelis Rendah (di AS). -ks. bersifat mewakili.
--------------------
repress
kkt. 1 menindas (a revolt). 2 menahan (a smile, sneeze). 3 menekan (a desire).
--------------------
repression
kb. 1 penindasan (of a group). 2 penahanan (of a smile). 3 penekanan (of a desire).
--------------------
repressive
ks. bersifat menekan/menindas, represif. to take r. measures melakukan tindakan-tindakan penindasan.
--------------------
reprieve
kb. penangguhan hukuman (mati). -kkt. menangguhkan hukuman (mati).
--------------------
reprimand
kb. teguran, cerca(an). -kkt. menegur, mengomeli, mencercai.
--------------------
reprint
kb. cetakan ulang(an). -kkt. mencetak kembali.
--------------------
reprisal
kb. pembalasan (dendam), tindakan balasan (against terhadap.
--------------------
reproach
kb. comelan, celaan. -kkt. 1 mencela. 2 menyalahkan. to r. o.s. menyalahkan diri.
--------------------
reproachful
ks. penuh celaan.
--------------------
reprobate
kb. bangsat, bajingan.
--------------------
reproduce
kkt. 1 meniru (a painting). 2 memperanakkan (living things). 3 memancarkan kembali (sound, music).
--------------------
reproduction
kb. 1 barang tiruan (of a painting, of antiques). 2 perkembang-biakan (of o's kind). 3 reproduksi.
--------------------
reproductive
ks. berdaya membiak. r. organs alat-alat tubuh yang bersifat membiakkan/menghasilkan keturunan.
--------------------
reproof
kb. teguran, celaan.
--------------------
reprove
kkt. memarahi.
--------------------
reptile
kb. binatang melata.
--------------------
repubican
kb. anggota partai Republiken. -ks. republiken. r. from of government pemerintahan berbentuk republik.
--------------------
republic
kb. republik.
--------------------
republish
kk. menerbitkan lagi.
--------------------
repudiate
kkt. 1 tak (mau) mengakui (o's child, a debt). 2 menanggalkan (o's citizenship).
--------------------
repudiation
kb. 1 penanggalan. 2 penyangkalan, penolakan (of a debt). 2 tidak mengakui seorang anak sendiri (of a child).
--------------------
repugnance
kb. kejijikan. to feel a r. for s.t. tidak suka pada sesuatu.
--------------------
repugnant
ks. menjijikkan (to bagi).
--------------------
repulse
kkt. 1 memukul mundur (an attack). 2 menolak (advances).
--------------------
repulsive
ks. menjijikkan. She is physically r. Secara badaniah ia menjijikkan.
--------------------
reputable
ks. mempunyai nama baik. r. firm perusahaan yang mempunyai nama baik.
--------------------
reputation
kb. reputasi, nama. to have a good r. mempunyai nama baik.
--------------------
repute
kb.repputasi, nama baik. She's a woman of ill r. Ia seorang yang namanya buruk.
--------------------
reputed
ks. dianggap. She is r. to be wealthy Menurut anggapan orang ia kaya. -reputedly kk. kata orang.
--------------------
request
kb. permintaan, permohonan. -kkt. 1 meminta(kan) (a vacation, an increase in pay). 2 memohon(kan).
--------------------
requiem
kb. doa (seringkali berbentuk musik) untuk orang mati dan diadakan dengan upacara di gereja.
--------------------
require
kkt. 1 memerlukan, membutuhkan (a lot of work, much money). 2 mengharuskan. 3 mewajibkan. 4 menghendaki. 5 memaksa. -kki. dibutuhkan, diperlukan. -required ks. wajib.
--------------------
requirement
kb. 1 syarat. 2 keperluan.
--------------------
requisite
kb. 1 keperluan. 2 syarat. -ks. 1 diharuskan, diwajibkan. 2 dibutuhkan.
--------------------
requisition
kb. daftar permintaan (for supplies). -kkt. Mil.: mengambil-alih.
--------------------
reran
lih RERUN.
--------------------
reroute
kkt. mengubah rute/perjalanan, menyalurkan (lewat jalan lain).
--------------------
rerun
kb. pertunjukan ulangan (of a Tv program). -kkt. (reran, rerun) memutar kan lagi.
--------------------
rescuer
kb. penolong, penyelamat.
--------------------
research
kb. riset, penelitian, penyelidikan. scientific r. penelitian ilmiah. -kkt. meneliti, menyelidiki.
--------------------
researcher
kb. penelitian, penyelidik, petugas riset, periset.
--------------------
resemblance
kvb. kemiripan, keseruan, persamaan. to bear a strong r. r. to banyak sekali menyerupai.
--------------------
resemble
kkt. menyerupai, mirip. They r. o. another Rupa mereka serupa.
--------------------
resent
kkt. 1 marah. 2 benci akan, merasa tersinggung karena (an insinuation).
--------------------
resentful
ks. benci, marah (of kepada).
--------------------
resentment
kb. kemarahan, dendam, kebencian, kesebalan. to cherish a secret r. against s.o. diam-diam mempeunyai perasaan tidak suka pada seseorang.
--------------------
reservation
kb. 1 pesanan tempat. to make a plane r. memesan tempat di pesawat terbang. 2 daerah penampungan (for Indians). 3 syarat, keberatan.
--------------------
reserve
kb. cadangan. r. bank bank cadangan. 2 kelakuan/sikap hati-hati. -the reserves j. tentara/pasukan cadangan. -kkt. 1 memesan (a seat). 2 menyediakan. 3 mencadangkan (a place, seat).
--------------------
reserved
ks. 1 pendiam, tak ramah, suka menyendiri (of a person). 2 dipesan. r. seat tempat duduk yang dipesan.
--------------------
reservoir
kb. 1 waduk/kolam air, waduk tandon air, lubuk penyimpanan. 2 gudang (of knowledge pengetahuan).
--------------------
reset
kkt. (reset) memasang lagi (a bone, diamond).
--------------------
resettle
kkt. memberikan tempat menetap yang baru. 2 menampung, metransmigrasikan ke daerah baru (refugees). -kki. pindah tempat-tinggal.
--------------------
resettlement
kb. transmigrasi, perpindahan tempat-tinggal.
--------------------
resevist
kb. (pasukan) cadangan.
--------------------
reshuffle
kb. 1 mengocok kembali (kartu), pengocokan kembali, perubahan susunan (of cards). 2 perubahan susunan (of a cabinet).
--------------------
reside
kki. 1 bertempat-tinggal, berumah. 2 terletak. His sucsess resides in his wife's help Suksesnya itu terletak pada bantuan isterinya.
--------------------
residence
kb. 1 tempat tinggal. 2 tempat kediaman.
--------------------
residency
kb. (j. -cies) 1 Adm.: keresidenan. 2 tempat kediaman.
--------------------
resident
kb. 1 penduduk. He was a r. of Solo Ia dulu tinggal di Solo. 2 Adm.: residen. -ks. to be r. in tinggal.
--------------------
residential
ks. kediaman. r. area daerah kediaman.
--------------------
residual
kb. sisa, peninggalan. -ks. yang ketinggalan. the r. effects of polio akibat-akibat lumpuh kanak-kanak.
--------------------
residue
kb. 1 residu (of oil). 2 sisa (of an estate).
--------------------
resign
kkt. 1 berhenti (from a position). 2 meletakkan.
--------------------
resignation
kb. 1 pengunduran diri, permintaan berhenti. 2 tawakkal, pasrah, penyerahan diri (kepada Tuhan).
--------------------
resilience
kb. 1 gaya pegas, daya kenyal (of a rubber ball). 2 kegembiraan.
--------------------
resiliency
kb. = RESILIENCE.
--------------------
resilient
ks. 1 berpegas (of rubber). 2 ulet, tabah (of a person).
--------------------
resin
kb. damar.
--------------------
resist
kkt. 1 menentang, melawan (change, progress, s.o.'s advances). 2 menahan (rust). 3 menolak (help). -kki. melawan. It's best not to r. Sebaiknya jangan melawan.
--------------------
resistance
kb. 1 perlawanan (to terhadap). 2 kekuatan melawan (to a disease). 3 daya tahan (of steel).
--------------------
resistant
ks. bersifat melawan/menantang. to be r. to new ideas melawan ide-ide baru.
--------------------
resistor
kb. (peng)hambat.
--------------------
resole
kb. mensol lagi.
--------------------
resolute
ks. 1 pasti. r. determination ketetapan hati yang pasti. 2 tegas. to speak in a r. tone bicara dengan nada tegas. -resolutely kk. dengan tegas.
--------------------
resoluteness
kb. ketetapan/keteguhan hati.
--------------------
resolution
kb. 1 resolusi. 2 pemecahan (of a problem). 3 ketetapan hati (on New Year). He suffers from a lack of r. Ia menderita karena tidak tegas.
--------------------
resolve
kb. ketetapan hati. -kkt. 1 memecahkan (a problem). 2 memutuskan (to do s.t.). 3 memisahkan, memecahkan (a compound into its parts). 4 berubah.
--------------------
resonance
kb. kb. gema, gaung.
--------------------
resonant
ks. 1 resonan, bergema, turut bergetar (of voice). 2 bergaung.
--------------------
resonator
kb. resonator.
--------------------
resort
kb. 1 tempat beristirahat, tempat untuk tetirah. summer r. tempat pesiar untuk musim panas. 2 usaha. -kki. 1 terpaksa. 2 mengambil jalan.
--------------------
resound
kki. bergema, menggema, menggaung. -resounding ks. 1 yang bergema. 2 gemilang. 3 total. -resoundingly kk. secara menyolok sekali, secara meyakinkan.
--------------------
resource
kb. 1 sumber penghasilan. 2 sumber. 3 akal.
--------------------
resourceful
ks. banyak akal.
--------------------
resourcefulness
kb. kepanjangan akal daya.
--------------------
resp.
1 [respective] masing-masing. 2 [respectively] berturut-turut.
--------------------
respect
kb. 1 rasa hormat. 2 kehormatan. 3 respek. 4 hal. -respects j. kunjungan kehormatan kepada. -kkt. menghormati (o.s.). 2 mematuhi. -respected ks. 1 yang dihormati. 2 mulia (group). -respecting kd. mengenai.
--------------------
respectability
kb. (j. -ties) kehormatan, kemuliaan. a man of character and r. seorang lelaki yang berwatak baik dan terhormat.
--------------------
respectable
ks. 1 terhormat. 2 cukup baik. -respectably kk. sopan.
--------------------
respecter
kb. yang mengindahkan orang lain. Death is no r. of persons Kematian tidak kenal pilih kasih.
--------------------
respectful
ks. hormat. to ber. towards hormat kepada, menghormati. -respectfully kk. dengan hormat.
--------------------
respective
ks. masing-masing. -respectively kk. berturut-turut.
--------------------
respiration
kb. pernapasan.
--------------------
respirator
kb. alat pernapasan.
--------------------
respiratory
ks. yang berhubungan dengan pernapasan. r. disease penyakit pernapasan. r. organs alat-alat pernapasan.
--------------------
respite
kb. beristirahat. 2 berhenti. to get a r. mendapat kelonggaran.
--------------------
resplendent
ks. gilang-gemilang, gemerlapan. to appear r. in an evening gown nampak gilang-gemilang memakai gaun malam.
--------------------
respond
kki. 1 menjawab, membalas (to a letter). 2 menanggapi, menyahuti. 3 memberi reaksi, menanggapi (to treatment). 4 mudah dikendalikan dengan alat-alat yang ada didalamnya (to the controls). 5 berbunyi.
--------------------
respondent
kb. yang dituntut (dalam perkara perceraian).
--------------------
response
kb. 1 jawaban, balasan. in r. to sebagai jawaban atas. 2 (reaktion) tanggapan, reaksi (to terhadap).
--------------------
responsibility
kb. (j. -ties) pertanggungan jawab, tanggung jawab. The r. fell on him Tanggung-jawabnya terletak padanya.
--------------------
responsible
ks. bertanggung jawab. r. boy anak lelaki yang bertanggung-jawab.
--------------------
responsive
ks. 1 mau mendengarkan. r. to suggestions mau mendengarkan saran. 2 Rel.: bergantian, bergiliran. r. readiing bacaan bergantian (dalam kebaktian gereja).
--------------------
rest
kb. 1 istirahat. 2 tidur. 3 sisa (of the food). 4 Mus: saat berhenti. 5 sandaran (for the back). 6 (respite) ketenangan. 7 lain-lainnya. -kkt. 1 meletakkan (o's head). 2 menentramkan. 3 menyandarkan (a ladder against). 4 mengistirahatkan (o's eyes).
--------------------
restate
kkt. mengulangi, mengemukakan kembali. to r. a theory menyatakan kembali suatu teori.
--------------------
restatement
kb. uraian dengan cara lain, uraian baru.
--------------------
restaurant
kb. restoran, rumah makan. r. business perusahaan restoran, perestoranan.
--------------------
restful
ks. 1 penuh istirahat/ketenangan. to have a r. night a) melewati malam yang penuh ketenangan (of an ill person). b) tidur dengan tenangnya semalam-malaman. 2 tenang/tentram (spot). 3 menenangkan (to the eyes). 4 menyegarkan/menenangkan (nap).
--------------------
resthouse
kb. pasanggrahan, rumah (ber)istirahat.
--------------------
restitution
kb. 1 penggantian rugi, restitusi. to make r. for ... memberikan pengganti kerugian bagi... 2 pemulihan.
--------------------
restive
ks. 1 gelisah. The crowd became r. Orang banyak itu menjadi gelisah. 2 tak sabar. He's a r. individual Ia bukan orang yang sabar.
--------------------
restless
ks. gelisah, resah. to have a r. night tidur gelisah saja. The audience was getting r. Hadirin mulai gelisah.
--------------------
restlessness
kb. keresahan, kegelisahan.
--------------------
restoration
kb. 1 perbaikan, restorasi (of a building). 2 pemulihan, pemugaran (of security, of a ruler).
--------------------
restorative
kb. obat yang menyembuhkan/menguatkan/menyegarkan. -ks. yang menguatkan, menyembuhkan, menyegarkan.
--------------------
restore
kkt. 1 memperbaiki (a house or building). 2 memulihkan (order). 3 mengembalikan (to the throne).
--------------------
restorer
kb. (tukang) yang memperbaiki, pembikin betul.
--------------------
restrain
kkt. mengendalikan, menahan (o's curiosity, a crowd). -restrained ks. dengan tenang. r. anger kemarahan yang tertahan (ditahan). restraining order perintah (untuk) menahan.
--------------------
restraint
kb. pengekangan, pengendalian. r. of trade pengekangan perdagangan.
--------------------
restrict
kkt. 1 membatasi. 2 melarang (s.o. from leaving). -restricted ks. 1 terbatas. r. material bahan yang terbatas. 2 terlarang (of an area).
--------------------
restriction
kb. 1 restriksi, pembatasan (as to topic). without r. tanpa dibatasi/kecuali. 2 pelarangan (on a person or group).
--------------------
restrictive
ks. bersifat membatasi. r. measure tindakan yang membatasi.
--------------------
result
kb. 1 hasil. 2 akibat. -kki. berakibat, berakhir, berkesudahan. to r. in 1 mengakibatkan, menghasilkan (a heart attack). 2 berakhirkan, berakibat dengan.
--------------------
resultant
ks. yang diakibatkan/dihasilkan.
--------------------
resume
kkt. 1 mulai lagi (play). R. speed Kembalikan kecepatan (kedalam keadaan normal/biasa). 2 melanjutkan (a speech). 3 duduk kembali (o's seat). 4 mendapat kembali (possession). -kki. mulai lagi.
--------------------
resume, resume`
kb. ikhtisar, ringkasan.
--------------------
resumption
kb. 1 pembukaan lagi, penerusan (of negotiations, relations). 2 permulaan lagi. R. of the meeting took place Rapat itu dimulai lagi.
--------------------
resurface
kkt. melapisi lagi (a road).
--------------------
resurgence
kb. kebangkitan, munculnya/timbulnya lagi.
--------------------
resurgent
ks. yang bengkit kembali.
--------------------
resurrect
kkt. 1 menghidupkan kembali (a person). 2 mengeluarkan lagi (an object from the attic).
--------------------
resurrection
kb. kebangkitan.
--------------------
resuscitate
kkt. menyadarkan.
--------------------
resuscitation
kb. hal menyadarkan.
--------------------
ret.
[retired] pensiun(an), purnawirawan, wredatama.
--------------------
retail
kb. eceran. to sell at r. menjual eceran. -kkt., kki. memberi harga eceran. r. dealer pedagang eceran. r. price harga eceran, harga ketengan.
--------------------
retailer
kb. pengecer, pengeteng, pedagang/penjual eceran. -retailers j. kaum pengecer/pengeteng.
--------------------
retain
kkt. 1 menahan (heat). 2 menahan, menguasai (o's wealth). 3 menyewa, menggaji (a lawyer). 4 memelihara . 5 menyimpan (the stub of a ticket, o's food). 6 tetap memakai (s.o's services). 7 tetap menguasai (control). retaining wall dinding penopang/penguat.
--------------------
retainer
kb. 1 (servant). bujang, pembantu, pelayan. 2 biaya, gaji, upah. to pay s.o. a r. membayar persekot uang jasa kepada seseorang. 3 alat penahan (for straightening teeth).
--------------------
retake
kb. (hasil) pemotretan kembali. -kkt. merebut kembali (a town, hill).
--------------------
retaliate
kki. membalas (dendam).
--------------------
retaliation
kb. pembalasan (dendam).
--------------------
retaliatory
ks. yang bersifat pembalasan. r. measures tindakan-tindakan pembalasan.
--------------------
retard
kkt. memperlambat. -retarded ks. 1 dungu, terbelakang. 2 lambat.
--------------------
retardation
kb. perlambatan, penghambatan.
--------------------
retch
kki. muntah-muntah.
--------------------
retd.
[returned] dikembalikan.
--------------------
retention
kb. 1 (memory) ingatan. 2 penyimpanan (of stub). 3 hak tetap memiliki (of property).
--------------------
retentive
ks. bersifat menyimpan. r. memory ingatan yang kuat.
--------------------
rethink
kkt. memikirkan kembali.
--------------------
reticence
kb. sikap berdiam diri, sikap tutup mulut, sikap bungkam.
--------------------
reticent
ks. 1 segan (about untuk). 2 pendiam). That child is r. Anak itu pendiam. 3 diam-diam (with dengan), ragu-ragu, malu-malu (with untuk). She is r. with me Ia diam-diam dengan saya.
--------------------
retina
kb. selaput jala.
--------------------
retinue
kb. rombongan.
--------------------
retire
kkt. 1 memberhentikan (s.o.). 2 membayarkan (a bond, loan). -kki. 1 pergi tidur. 2 mengundurkan diri (from o's job). 3 mundur (of troops). 4 bertempat tinggal setelah pensiun (to di). -retired ks. 1 pensiunan, purnakaryawan. 2 Mil.: purnawirawan.
--------------------
retirement
kb. 1 pengunduran diri. to come out of r. keluar dari pengunduran diri. 2 pemencilan diri, pertapaan.
--------------------
retool
kkt. memperlengkapi kembali (faberik).
--------------------
retort
kb. 1 jawaban. 2 Chem.: tabung kimia(wi), labu distilasi. -kki. menjawab dengan pedas.
--------------------
retouch
kkt. Phot.: meretus, mengubah sedikit (untuk memperbaiki).
--------------------
retrace
kkt. menyelidik kembali (a route). to r. o's steps mengikuti jejak, mencari jejak kembali.
--------------------
retract
kkt. 1 menarik kembali (a statement, the tongue, an animal's claws). 2 menarik masuk (the landing gear). 3 mencabut (kembali) a confession).
--------------------
retractable
ks. dapat ditarik masuk. r. landing gear roda-roda pendarat yang dapat ditarik masuk.
--------------------
retraction
kb. penarikan kembali (of a statement).
--------------------
retread
kb. ban pulkanisiran. -kkt. 1 mempulkanisir (a tire). 2 melatih (a workman).
--------------------
retreat
kb. 1 mundurnya (of troops). 2 tempat pengasingan diri. 3 tanda mundur. -kki. mundur.
--------------------
retrench
kki. mengadakan penghematan, menghemat.
--------------------
retrenchment
kb. pengurangan (of orders, expenses).
--------------------
retrial
kb. Law : pengadilan ulangan yang kedua.
--------------------
retribution
kb. balas jasa, ganti rugi.
--------------------
retrieval
kb. hal mendapatkan kembali. information r. pencarian keterangan.
--------------------
retrieve
kkt. mendapat kembali. to r. s.o. from rain menolong/menyelamatkan seseorang dari kebangkrutan.
--------------------
retriever
kb. orang/binatang yang dapat mendapatkan kembali barang-barang yang hilang.
--------------------
retroactive
ks. berlaku surut (to sampai).
--------------------
retroflex
ks. terkedik. Phon.: r. stop konsonan eksplosif terkedik.
--------------------
retrograde
ks. yang mundur/memburuk. -kki. mundur, memburuk.
--------------------
retrogress
kki. mundur.
--------------------
retrogression
kb. kemunduran.
--------------------
retrogressive
ks. mundur, merosot.
--------------------
retrospect
kb. tinjauan kembali.
--------------------
retrospection
kb. kenangan kembali, retrospeksi.
--------------------
retrospective
ks. yang berhubungan dengan waktu dahulu, retrospektip.
--------------------
return
kb. 1 kembalinya. 2 hasil. 3 keuntungan, laba (for o's money on o's investment). 4 kedatangan kembali, pemulangan. 5 (tax) formulir pajak penghasilan. -ks. kembali. -kkt. 1 mengembalikan (a book, compliment). 2 membalas (s.o's love).
--------------------
returnable
ks. yang dapat dikembalikan.
--------------------
returnee
kb. orang yang kembali.
--------------------
reunification
kb. penyatuan kembali.
--------------------
reunion
kb. reuni.
--------------------
reunite
kkt. menyatukan kembali (a family, country).
--------------------
rev
kb. Inf.: putaran. -kkt. (revved) memutar (on engine).
--------------------
rev.
1[review] pertimbangan buku: pemeriksaan parade militer. 2 [reviced] telah diperbaiki, telah ditinjau kembali. 3 [revision] revisi, peninjauan kembali.
--------------------
revamp
kkt. merubah.
--------------------
reveal
kkt. 1 menyatakan (o's age). 2 menampakkan. 3 membuka (a secret, o's purpose). 4 mengungkapkan (the facts). -revealing ks. 1 yang membuka pikiran (news, lecture). 2 yang menampakkan bagian badan yang terlarang (dress).
--------------------
reveille
kb. (terompet) bangun pagi.
--------------------
revel
kb. kesuka-riaan. -kki. to r. in bersuka-ria dengan gemar akan.
--------------------
revelation
kb. 1 pembukaan rahasia. 2 wahyu. Bibble : Revelations Wahyu.
--------------------
reveler
kb. orang yang bersuka-ria.
--------------------
revelry
kb. (j. -ries) kesuka-riaan yang gaduh.
--------------------
revenge
kb. pembalasan dendam. to take r. against s.o. melakukan pembalasan dendam terhadap seseorang. -kkt. membalas dendam (o.s., o's humiliation) (on terhadap).
--------------------
revenue
kb. 1 hasil, penghasilan, pendapatan. 2 pajak. Internal R. Service Jawatan Pajak. r. stamp banderol, bea meterai.
--------------------
reverberate
kki. bergema, bergaung, berkumandang, mengumandang.
--------------------
reverberation
kb. gaung, gema.
--------------------
revere
kkt. memuja-muja, menta'zimkan.
--------------------
reverence
kb. ta'zim, penghormatan. His R. Yang Terhormat (untuk pendeta).
--------------------
reverend
kb. pendeta. The R. James Doe Yang Terhormat (Pendeta) James Doe.
--------------------
reverent
ks. hormat, ta'zim.
--------------------
reverie
kb. lamunan, angan-angan.
--------------------
reversal
kb. 1 pembalikan, pemutaran (of form, attitude). 2 kekalahan. 3 nasib sial, rugi, tak beruntung (in business).
--------------------
reverse
kb. 1 kebalikan. 2 (business or military) kemunduran, kemalangan. 3 sebalik. 4 Auto.: persneling mundur. -ks. sebalik(nya). -kkt. 1 membalik (the order of s.t.). 2 membalikkan (o's testimony). 3 memutar-balikkan (o's decision). 4 memutar (o's car).
--------------------
reversible
ks. yang dapat dibalik. r. raincoat jashujan yang dapat dipakai terbalik/luar-dalam.
--------------------
reversion
kb. pengembalian, kembalinya. r. to type pengembalian ke sifat-jenis (yang semula).
--------------------
revert
kki. kembali pada. His property reverted to the State Hak miliknya kembali pada negara.
--------------------
review
kb. 1 tinjauan. 2 timbangan buku, resensi. 3 Mil.: defile. 4 pemeriksaan (of an honor guard). 5 majalah.
--------------------
reviewer
kb. pemberi resensi buku, peninjau buku, penulis resensi buku.
--------------------
revile
kkt. mencerca, mencaci-maki.
--------------------
revise
kkt. 1 meninjau kembali, merobah (o's opinion, the curriculum). 2 memperbaiki, merevisi (a manuscript).
--------------------
revision
kb. revisi, perbaikan.
--------------------
revisionist
kb. seorang revisionis.
--------------------
revival
kb. 1 kebangkitan kembali (of a piece of music). 2 Rel.: kebangkitan. 3 kebangunan baru, kebangkitan kembali (of the classic style).
--------------------
revive
revive
--------------------
revocation
kb. penarikan kembali, pencabutan, pembatalan (of a law).
--------------------
revoke
kkt. 1 menarik kembali (an offer). 2 mencabut (a license, law).
--------------------
revolt
kb. pemberontakan. -kki. 1 memberontak (against terhadap). 2 berrevolusi. 3 bangkit (against menentang). -revolting ks. memuakkan, menjijikkan.
--------------------
revolution
kb. 1 putaran, balingan (of a motor). 2 revolusi. 3 perkisaran (of a planet). 4 perubahan (in scientific fields). 5 pusingan (of the earth).
--------------------
revolutionary
kb. (j. -ries) orang yang revolusioner. -ks. revolusioner.
--------------------
revolutionist
kb. seorang revolusioner.
--------------------
revolutionize
kkt. merevolusionerkan, merombak (keadaan). mengubah dengan cepat.
--------------------
revolve
kkt. memutar(kan) (a door, a wheel). -kki. 1 berputar, berkisar,berpusar (around mengelilingi) (of a decision). 2 beredar (of the moon) (around sekeliling). -revolving ks. 1 berputar. 2 beredar.
--------------------
revolver
kb. pestol, repolper.
--------------------
revue
kb. sandiwara modern ; pertunjukan tari-tarian, nyanyian-nyanyian, lelucon dsb.
--------------------
revulsion
kb. 1 perubahan (of feeling). 2 reaksi mendadak.
--------------------
reward
kb. 1 ganjaran, hadiah. 2 upah, pahala. 3 hukuman. -kkt. 1 mengganjar. 2 memberikan penghargaan (for gallantry). 3 menghadiahi, menghadiahkan. 4 membalas. -rewarding ks. menguntungkan, bermanfaat, berguna.
--------------------
rework
kkt. mengerjakan/mengolah lagi.
--------------------
rewrite
kb. karangan yang ditulis kembali. -kkt. (rewrote, rewritten) menulis kembali.
--------------------
rewritten
lih REWRITE
--------------------
rewrote
rewrote
--------------------
rhapsody
kb. (j. -dies) 1 Mus.: rapsodi. 2 kegembiraan. to go into rhapsodies over menjadi sangat gembira karena.
--------------------
rhetoric
kb. 1 retorik. 2 kepandaian berbicara/berpidato.
--------------------
rhetorical
ks. retoris. r. style gaya retoris. r. question pertanyaan yang tak perlu dijawab.
--------------------
rheumatic
kb. kb. penderita encok. -ks. rumatik, sengal. r. fever demam rematik.
--------------------
rheumatism
kb. encok, sengal.
--------------------
rhinitis
kb. radang selaput lendir hidung.
--------------------
rhino
kb. Inf.: badak.
--------------------
rhinoceros
kb. badak.
--------------------
rhinolaryngology
kb. ilmu penyakit hidung dan tenggorokan.
--------------------
rhododendron
kb. sejenis tumbuh-tumbuhan.
--------------------
rhomboid
kb. paralelogram, jajaran genjang.
--------------------
rhombus
kb. belah ketupat.
--------------------
rhubarb
kb. 1 (plant) semacam kelembak. 2 Sl.: pertengkaran.
--------------------
rhyme
kb. sajak. nursery r. sajak kanak-kanak. without r. or reason tanpa sebab. -kki. bersajak.
--------------------
rhythm
kb. irama.
--------------------
rhythmic
ks. berirama, r. movement gerak berirama.
--------------------
rib
kb. 1 tulang rusuk, iga. 2 bingkai (of umbrella). 3 tulang (of aleaf). 4 gading-gading (of ship's frame). -kkt. (ribbed) Inf.: menggoda, memperolok -olokkan. -ribbing kb. olok-olokan, godaan.
--------------------
ribald
ks. carut, cabul, kasar.
--------------------
ribbon
kb. pita. typewriter r. pita mesin tulis.
--------------------
rice
kb. 1 padi (in the field). 2 gabah (unulled, unhusked). 3 beras (hulled, husked). 4 nasi (cooked).
--------------------
rich
kb. the r. j. kaum kaya, yang kaya. -riches j. kekayaan. -ks. 1 kaya. 2 subur (of soil). 3 menggemukkan (of food). 4 berharga. 5 penuh (of tone). 6 beraneka ragam (of color). 7 banyak campuran . -richly kk. 1 secara mewah. 2 pantas sekali.
--------------------
richness
kb. 1 kesempurnaan (of tone). 2 kesuburan (of soil). 3 rasa lemak pada makanan, banyaknya lemak dalam makanan (of food).
--------------------
rickets
kb. rakhitis, penyakit Inggeris.
--------------------
rickety
ks. goyang, reyot (of a piece of furniture).
--------------------
ricksha
kb. angkong, langc(i)a.
--------------------
ricochet
kb. pengambulan. -kki. mengambul (off dari), memantul (off pada).
--------------------
rid
kkt. (rid atau ridded) membersihakan. 2 melemparkan. 3 mengisarkan.
--------------------
riddance
kb. 1 pembersihan, pembuangan. 2 pembebasan (from dari).
--------------------
ridden
lih RIDE.
--------------------
riddle
kb. teka-teki, cangkriman, tebakan. to talk in riddles bicara berbelit-belit. to ask a r. berteka-teki. -kkt. melubang-lubangi (a wall with bullets).
--------------------
ride
kb. perjalanan dengan mobil). -kkt. (rode, ridden) 1 naik. 2 menunggang (an animal). 3 bersepeda, naik sepeda (a bicycle). 4 Inf.: menggoda. -riding kb. berkuda. r. horse kuda tunggang.
--------------------
rider
kb. 1 penunggang (of horse, bicycle). 2 pengendara (in a car). 3 pasal tambahan (in a contract).
--------------------
ridge
kb. 1 punggung bukit. 2 bubungan, rabung, perabungan (of a roof). 3 (mountain) pegunungan. 4 daerah. Meteor.: low pressure r. daerah tekanan rendah (pada peta cuaca).
--------------------
ridicule
kb. tertawaan,ejekan. -kkt. 1 menertawakan, mengejek.
--------------------
ridiculous
ks. menertawakan, edan, menggelikan.
--------------------
ridiculousness
kb. sifat tak masuk akal, keanehan, keganjilan, ketidakwajaran.
--------------------
rif
kkt. (riffed). memberhentikan (dari pekerjaan).
--------------------
rife
ks. 1 penuh. r. with rumors penuh dengan desas-desus. 2 tersebar luas, banyak. Small pox is r. in that area Cacar air tersebar luas di daerah itu.
--------------------
riffraff
kb. orang-orang hina dina/jembel, kaum urakan.
--------------------
rifle
kb. senapan(g), bedil. -kkt. merampok (a drawer, house). r. range lapangan latihan menembak.
--------------------
rifleman
kb. (j. -men) penembak dengan senapan.
--------------------
rift
kb. celah, renggang (in the clouds). 2 keretakan (between two people).
--------------------
rig
kb. 1 Inf.: truk. 2 alat-alat pembor. 3 tali-temali (of a sailing vessel). 4 (equipment) perlengkapan. -kkt. (rigged) 1 memasang (a sailing vessel). 2 memperlengkapi (s.t. with). 3 melakukan dengan curang (a race, game). -rigging kb. tali-temali.
--------------------
rigamarole
kb. = RIGMAROLE.
--------------------
right
kb. 1 kanan. 2 hak. 3 keadilan. 4 kebenaran. -rights j. hak-hak. -ks. 1 kanan. 2 yang sebenarnya. 3 tepat. 4 benar, betul. 5 benar, tepat, betul. 6 cocok, benar. 7 baik. 8 sehat. -rightly kk. sudah pada tempatnya, sudah sepantasnya.
--------------------
righteous
ks. 1 berbudi, budiman. 2 yang pada tempatnya. -righteously kk. secara adil, sepantasnya, selayaknya.
--------------------
righteousness
kb. kebajikan, kebenaran, keadilan.
--------------------
rightful
ks. 1 syah. r. owner pemilik yang syah. 2 berhak. o's r. duty hak kewajibannya. -rightfully kk. menjadi hak, menurut hak/keadilan.
--------------------
rightist
ks. berhaluan kanan, konserpatip. r. group golongan kanan.
--------------------
rightness
kb. kebenaran, keadilan (of o's cause).
--------------------
rigid
ks. 1 kaku (of a body). 2 keras (discipline, rules). 3 berat, sukar (examination). 4 kejur, keras kaku (of bristle, hair, fiber). -rigidly kk. teguh, keras.
--------------------
rigidity
kb. (j. -ties) 1 kekakuan (of thinking, of a body). 2 ketegaran, kekerasan (of discipline, rules).
--------------------
rigmarole
kb. kata-kata hampa, omong kosong, cakap angin.
--------------------
rigor
kb. 1 kekerasan (of physical exercise, of a law). 2 kekakuan. r. mortis kekauan mayat. 3 kekerasan (of a winter).
--------------------
rigorous
ks. 1 keras. 2 dengan teliti, setepat-tepatnya.
--------------------
rile
kkt. Inf.: 1 (anger) menggusarkan. 2 (annoy) mengganggu.
--------------------
rill
kb. 1 sungai kecil, anak sungai. 2 lembah yang panjang lagi sempit (pada bulan).
--------------------
rim
kb. 1 pelek, lingkaran (of a wheel). 2 bibir (of a cup). 2 pinggir(an) (of a canyon). -kkt. (rimmed) melingkari, mengelilingi.
--------------------
rime
kb. 1 embun beku. 2 = RHYME.
--------------------
rind
kb. kulit (buah). watermelon r. kulit buah semangka.
--------------------
ring
kb. cincin. 2 komplotan. 3 jaringan. 4 Box.: gelanggang. 5 lingkaran. 6 dering. 7 gelang-gelang/lingkaran tahunan (in a tree). 8 denting (of a glass). 9 nada. 10 Box.: gelanggang tinju. -kkt. (rang, rung) 1 membunyikan (a bell). 2 memukul (an alarm).
--------------------
ringer
kb. 1 (bell-) tukang lonceng. 2 Sl.; orang yang amat mirip dengan. He's a dead r. for my friend Ia sangat menyerupai sahabatku. 3 Sl.: pemain gadungan/palsu.
--------------------
ringing
kb. bunyi dering (of bells). ks. yang berbunyi (seperti bel), nyaring.
--------------------
ringleader
kb. pemimpin gerombolan, biangkeladi.
--------------------
ringlet
kb. ikal kecil.
--------------------
ringside
kb. pinggir gelanggang. to have a r. seat mendapat tempat duduk di tepi gelanggang.
--------------------
ringworm
kb. kurap, kadas. 2 (discase) penyakit kurap.
--------------------
rink
kb. lapangan luncur es, gelanggang es.
--------------------
rinse
kb. bilasan. -kkt. 1 membilas (clothes). 2 mencuci (dishes). 3 berkumur (the mouth). -rinsing kb. (pem)bilasan.
--------------------
riot
kb. kerusuhan, huru hara, keributan, kerisauan. -kki. berbuat rusuh, melakukan huru-hara (against terhadap). -rioting kb. pengacauan, mengacau, berbuat rusuh.
--------------------
rioter
kb. perusuh, pengacau, pemberontak.
--------------------
riotous
ks. 1 liar. to lead a r. life hidup liar, hidup tak keruan. 2 bersifat pengacau.
--------------------
rip
kb. 1 robekan, sobekan (in s.t.). 2 renggutan. -kkt. (ripped) menyobek.
--------------------
ripe
ks. 1 matang (grain). 2 masak (fruit). 3 siap (for a revolution).
--------------------
ripen
kkt. mematangkan, memasakkan. -kki. menjadi masak/matang.
--------------------
ripple
kb. 1 riak. 2 reaksi, suara. -kki. berdesir.
--------------------
riproaring
ks. bergembira-ria.
--------------------
ripsnorter
kb. sesuatu yang luar-biasa hebatnya (of a storm).
--------------------
ripsnorting
ks. Sl.: ribut, rusuh.
--------------------
riptide
kb. air pasang-surut yang saling bertubrukan.
--------------------
rise
kb. 1 kenaikan. 2 naiknya (of a river, ballon). 3 tanjakan, ketinggian (of a hill). 4 berkembangnya. 5 reaksi. -rising kb. naik. 2 yang bertambah tinggi (of temperature).
--------------------
risen
lih RISE.
--------------------
riser
kb. 1 orang yang bangun tidur. I'm not an early r. Aku tak suka bangun pagi. 2 anak tangga.
--------------------
risibility
kb. (j. -ties) rasa ingin tertawa. to tickle o's risibilities membangkitkan keinginannya tertawa.
--------------------
risk
kb. 1 risiko. 2 kemungkinan rugi. -kkt. mengambil risiko.
--------------------
risky
risky
--------------------
risque'
ks. agak bersifat cabul, nyerempet kecabulan, condong kepada kecabulan.
--------------------
rite
kb. upacara, tatacara.
--------------------
ritual
kb. upacara agama. church r. susunan upacara gereja/kegerejaan. r. dance tari keagamaan.
--------------------
ritualistic
ks. taat kepada tatacara keagamaan.
--------------------
ritzy
ks. Sl.: mentereng (apartment).
--------------------
riv.
[river] sungai.
--------------------
rival
kb. saingan. They are rivals for Mereka saling bersaingan untuk. -kkt. 1 menyaingi, menandingi. 2 menyamar (others in s.t.).
--------------------
rivalry
kb. (j. -ries) persaingan, pertandingan.
--------------------
river
kb. sungai, kali, batang air. r. basin daerah pengairan sungai, daerah aliran sebuah sungai dan cabang-cabangnya.
--------------------
riverbank
kb. tepi/pinggir sungai.
--------------------
riverbed
kb. palung (sungai).
--------------------
riverside
kb. pinggiran/tepi sungai.
--------------------
rivet
kb. paku sumbat/keling. -kkt. 1 mengeling (beams together). 2 mamaku, menumpu, memancangkan.
--------------------
riveter
kb. (ahli) pengeling.
--------------------
rivulet
kb. anak air/sungai.
--------------------
rm.
[room] kamar.
--------------------
roach
kb. coro, lipas. kecuak.
--------------------
road
kb. 1 jalan. 2 keadaan. road-tested ks. telah dicoba (di jalan).
--------------------
roadbed
kb. RR.: alas jalan.
--------------------
roadblock
kb. pengadang jalan.
--------------------
roadhouse
kb. restoran di pinggir jalan diluar kota.
--------------------
roadside
kb. tepi/pinggir jalan.
--------------------
roadstead
kb. pangkalan laut.
--------------------
roadster
kb. mobil terbuka untuk dua orang.
--------------------
roadway
kb. jalan (untuk) kendaraan.
--------------------
roadwork
kb. 1 perbaikan jalan. 2 Sport : latihan berlari sepanjang jalan.
--------------------
roam
kkt. menjelajahi. to r. the earth menjelajahi bumi. kki. mengembara, berkelana. to r. arround the world mengembara mengelilingi dunia.
--------------------
roan
ks. dauk.
--------------------
roar
kb. deru (of wind). 2 suara meraung (of a giant). 3 aum, raung (of a lion, tiger). 4 uak (of a bull). 5 bunyi yang gemuruh (of a waterfall). -roaring kb. 1 auman (of a lion). 2 raungan (of sirens). 3 uakan (of a bull). 4 guruh-gemuruh (of cannons).
--------------------
roast
kb. 1 daging panggang (sapi, daging babi). 2 makan diluar rumah sambil memanggang daging. -kkt. 1 memanggang (meat). 2 membakar, merendang (coffee). 3 Inf.: memarahi (s.o. for his error). -kki. terpanggang.
--------------------
roaster
kb. 1 (pan) alat pemanggang. 2 ayam panggangan.
--------------------
rob
kkt. (robbed) 1 merampok, merampas, menyamun. She was robbed of her jewels Ia dirampok permata-permatanya.
--------------------
robber
kb. perampok, penyamun, pembegal
--------------------
robbery
kb. (j. -ries) perampokan, penyamunan, pembegalan.
--------------------
robe
kb. jubah. (bath-) jubah mandi. judge's r. jubah hakim.
--------------------
robin
kb. semacam burung murai.
--------------------
robot
kb. robot, manusia mesin.
--------------------
robust
ks. tegap, sehat dan kuat, berdegap.
--------------------
rock
kb. 1 batu. 2 Sl.: Mus.: musik ngak - ngik-nguk. -kkt. 1 mengayun-ayun (a baby). rock-bottom ks. paling rendah. rock-bound ks. berbatu karang.
--------------------
rocker
kb. kursi goyang. Sl.: to be off o's r. gila, sinting, agak abnormal.
--------------------
rocket
kb. roket, panah api, cerawat. r. booster pendorong roket. -kkt. meluncurkan. -kki. 1 meluncur. 2 maju dengan cepat.
--------------------
rocketry
kb. peroketan.
--------------------
rockslide
kb. longsoran batu.
--------------------
rocky
ks. Inf.: 1 berbatu-batu (of a road). 2 goyang, pusing. I feel r. this morning Aku merasa pusing pagi ini.
--------------------
rod
kb. 1 tangkai, batang. 2 sambuk. 3 balok. 4 rod (ukuran = 5.02 meter).
--------------------
rode
lih RIDE.
--------------------
rodent
kb. binatang mengerat/kerikit, hewan pengerat.
--------------------
rodeo
kb. rodeo, pertunjukan ketrampilan sambil menunggang kuda, menjerat sapi dsb.
--------------------
roe
kb. 1 (animal) rusa kecil. 2 (fish) telur-telur ikan.
--------------------
roentgenologist
kb. ahli sinar rontgen/X.
--------------------
roentgenology
kb. ilmu sinar rontgen/ X.
--------------------
roger
kseru. Sl.: baiklah, jadilah.
--------------------
rogue
kb. 1 bangsat, bajingan. 2 anak nakal.
--------------------
roguish
ks. 1 anak, lucu. 2 jahat, seperti bajingan.
--------------------
rok
[Republic of Korea] Korea Selatan.
--------------------
role, role
kb. peran(an). to play o's role memainkan perannya. 2 tugas. His r. is to... Tugasnya adalah untuk....
--------------------
roll
kb. 1 gulung, rol. 2 gulungan. 3 goncangan, bantingan (of a ship). 4 (bread) roti kadet. 5 suara gemuruh (of drums). 6 daftar (nama). -kkt. 1 menggulung (bandages, string). 2 menggelinding (a hoop). 3 menggulingkan (a barrel). menggelindingkan.
--------------------
rollaway
kb. tempat tidur lipatan yang dapat disimpan bila tidak dipakai, ranjang lipat.
--------------------
roller
kb. 1 bingkai penggulung (for shades). 2 alat-alat penggulung, kawat-kawat gulung (for putting up o's hair). 3 geinding (on furniture). 4 rol mesin tulis. 5 gulungan ombak (on a beach). 6 mesin giling-gilas.
--------------------
rollicking
ks. bergembira-ria, bersuka-ria.
--------------------
rolling
kb. (meng)gelinding(nya) (of a ball). ks. 1 berbukit-bukit (country). 2 berombak-ombak, melandai (fields). 3 yang berombak (besar) (sea).
--------------------
roly-poly
ks. bulat-gendut, pendek-gemuk.
--------------------
rom.
1 [Roman] orang Rumawi, yang berhubungan dengan Roma. 2 [Romance] bahasa-bahasa Rumawi. 3 [Romanic] bahasa-bahasa Rumawi. 4 [Romanian] a) orang Rumania. b) yang berhubungan dengan negeri Rumania. c) bahasa Rumania. 5 [Romans] orang Rum.
--------------------
rom. cath.
[Roman Catholic] Rum Katolik.
--------------------
roman
kb. orang (dari) Roma. -ks. Rum, Rumawi.
--------------------
romance
kb. 1 (cerita) roman. 2 percintaan. The r. resulted in marriage Percintaan itu berakibat perkawinan. 3 menariknya (of travel). -kki. melamun.
--------------------
romanian
kb. = ROUMANIAN.
--------------------
romanic
ks. yang berhubungan dengan Rumawi. R. languages bahasa-bahaa Rumawi (seperti bahasa Perancis, bahasa Itali dll).
--------------------
romantic
kb. seorang romantis. -ks. romantis. to play r. roles membawakan peran-peran yang romantis. r. music musik romantis.
--------------------
romanticize
kkt. meromantiskan.
--------------------
rome
kb. Roma.
--------------------
romp
kb. 1 permainan. 2 bermain-main dengan riang-gembira (through the woods). -kki. bermain-main (lari kian kemari), berkejar-kejaran.
--------------------
rompers
kb., j. baju/pakaian main anak-anak kecil.
--------------------
roof
kb. 1 atap. 2 langit-langit (of the mouth, of a coal mine). -kkt. mengatapi. -roofed ks. beratap. -roofing kb. 1 (bahan) atap. 2 pengatapan.
--------------------
roofless
ks. tak berumah, tak bertempat tinggal, tunawisma.
--------------------
rooftop
kb. bubungan atap, nok.
--------------------
rook
kb. 1 Chess : benteng, gajah, tir. 2 (burung) gagak.
--------------------
rookie
kb. 1 prajurit baru. 2 calon.
--------------------
room
kb. 1 kamar, bilik. 2 tempat, ruang. 3 kesempatan. -kki. tinggal.
--------------------
roomer
kb. penyewa kamar, penumpang rumah. to take in roomers menerima penyewa-penyewa kamar.
--------------------
roomette
kb. kabin tidur (pada gerbong tidur kereta api).
--------------------
roomful
kb. sekamar penuh.
--------------------
roominess
kb. lapangnya, kelapangan, besarnya ruang, luas ruangan.
--------------------
roommate
kb. kawan sekamar.
--------------------
roomy
ks. lapang, luas. r house rumah yang lapang.
--------------------
roost
kb. tenggeran. Inf.: to rule the r. berkuasa. -kki. bertengger.
--------------------
rooster
kb. ayam jantan/jago.
--------------------
root
kb. 1 akar (of aplant, tooth). 2 sumber. 3 asal kata, kata dasar (of a word). 4 akar pangkat. -rooted ks. berakar. deeply r. berurat-berakar.
--------------------
rooter
kb. 1 simpatisan (at aports events). 2 binatang penggangsir.
--------------------
rootless
ks. tak menentu, tanpa ketentuan. to lead a r. existence menjalani hidup yang tak menentu.
--------------------
rope
kb. 1 tali. 2 jerat. 3 untai. -kkt. 1 menjerat (cattle). 2 mengikat.
--------------------
rosary
kb. (j. -ries) tasbih.
--------------------
rose
kb. bunga mawar, ros. rose-colored ks. agak merah, merah jambu.
--------------------
rosebud
kb. kuntum/kuncup bunga mawar.
--------------------
rosebush
kb. rumpun pohon bunga mawar.
--------------------
rosin
kb. gala.
--------------------
roster
kb. daftar nama.
--------------------
rostrum
kb. mimbar. to take the r. naik keatas mimbar.
--------------------
rosy
ks. 1 berwarna merah. 2 yang menyenangkan. to have a r. future mempunyai hari depan yang menyenangkan.
--------------------
rot
kb. Dis.: penyakit yang busuk. 2 kebusukan. 3 (tommy-)omongkosong, bual kosong. -kkt. (rotted) membusukkan. -kki. membusuk.
--------------------
rotary
kb. (j. -ries) (traffic) putaran, bundaran. -ks. berputar. r. engine mesin putar.
--------------------
rotate
kkt. 1 menggilirkan (a post, job). 2 memutarkan (a wheel). 3 menukar-nukar (crops). --kki. 1 berputar (of a wheel). 2 berpindah tangan (the deanship). -rotating ks. yang berputar. r. body badan/tubuh yang berputar.
--------------------
rotation
kb. 1 pergiliran (of group, of deanship). 2 perputaran (of the earth). 3 putaran.
--------------------
rotational
ks. mengenai pemutaran.
--------------------
rotc, r.o.t.c.
kb. [Reserve Officers' Training Corps] Korps Latihan/Pendidikan Perwira Cadangan.
--------------------
rote
kb. dihafalkan tanpa berpikir. to learn everything by r. mempelajari setiap hal diluar kepala.
--------------------
rotisserie
kb. alat panggang listrik.
--------------------
rotogravure
kb. cetak benam, rotogravure.
--------------------
rotor
kb. baling-baling, rotor.
--------------------
rotten
ks. 1 busuk (of food, air). 2 curang. 3 bangar, busuk sekali. 4 buruk. 5 tidak enak.
--------------------
rottenness
kb. 1 kebusukan. 2 kebobrokan.
--------------------
rotund
ks. bulat-gemuk, bundar-gemuk.
--------------------
rotunda
kb. gedfung bundar.
--------------------
rouge
kb. pemerah muka, gincu pipi. -kkt. memerahi pipi.
--------------------
rough
kb. 1 Golf : rough, rumput yang tinggi. 2 keadaan kasar. -ks. 1 berat (of a sea crossing, flight, math course). 3 kasar, kesat (of skin, wood). 4 buruk (of weather). 5 kasar. 6 dalam garis-garis besar. -roughly kk. 1 secara kasar(nya). 2 kira-kira.
--------------------
roughage
kb. 1 bagian yang kasar dari makanan. 2 bahan yang kasar.
--------------------
roughhouse
kb. Inf.: bergelut-gelutan, bergelut dengan kasar, permainan kasar. -kki. Inf.: bermain gelut, bergelut dengan kasar.
--------------------
roughneck
kb. orang yang kasar (sifatnya).
--------------------
roughness
kb. kekasaran, kekesatan.
--------------------
roughshod
ks. kasar, tanpa mengindahkan. to ride r. over s.o. memperlakukan seseorang dengan kasar, tidak memperindahkan seseorang.
--------------------
roulette
kb. rulet, (permainan) rolet.
--------------------
roumanian
kb. 1 orang Rumania. 2 bahasa Rumania. -ks. yang berhubungan dengan Rumania.
--------------------
round
kb. 1 Sport : ronde, babak. 2 ronda, patroli. 3 rentetan. 4 anak tangga (of a ladder). 5 berondongan, tembakan bersama. 6 potong (of beef, veal). 7 ronde (of golf). 8 rentetan, giliran (of drinks).
--------------------
round-shouldered
ks. berbahu tegap. round-the-clock ks. siang-malam. -rounded ks. 1 yang dibulatkan. 2 montok. -roundly kk. sama sekali (defeated).
--------------------
roundabout
roundabout
--------------------
roundhouse
roundhouse
--------------------
roundup
kb. 1 pengumpulan (of cattle). 2 pertemuan (of friends).
--------------------
roundworm
kb. cacing gelang.
--------------------
rouse
kkt. 1 membangunkan (s.o. from sleep). 2 membangkitkan, merangsang (s.o. to reply, the masses). -rousing ks. meriah (welcome).
--------------------
roustabout
kb. buruh pelabuhan.
--------------------
rout
kb. gerakan mundur dalam keadaan kacau-balau. -kkt. 1 mengalahkan secara total, mengusir, menghancurkan (the enemy). 2 memaksa membangunkan (s.o. out of bed).
--------------------
route
kb. 1 rute, lin (of streetcar, bus). 2 trayek. 3 jalan. -kkt. 1 mengarahkan perjalanan (via melalui). 2 mengirimkan melalui (a memo).
--------------------
routine
kb. rutin, kebiasaan sehari-hari.
--------------------
rove
kkt. menjelajahi (the sea). -kki. mengembara, berkelana. roving ks. keliling. r. ambassador duta besar keliling.
--------------------
rover
kb. 1 pengembara, kelana. 2 (pirate) penyamun laut(an), bajak laut.
--------------------
row
kb. 1 jajaran, baris. 2 deret(an), leretan. 3 perdayungan, mengayuh, mendayung. -kkt. mendayung, mengayuh (a boat). -kki. mendayung. -rowing kb. mendayung.
--------------------
rowboat
kb. perahu dayung.
--------------------
rowdy
kb. (j. -dies) orang yang suka bergaduh. -ks. kasar dan suka bergaduh.
--------------------
rower
kb. pendayung, pengayuh.
--------------------
royal
ks. 1 raja. 2 kerajaan. 3 megah. -royally kk. secara meriah. We were entertained r. Kami dihibur secara meriah.
--------------------
royalty
kb. (j. -ties) 1 raja, keluarga raja. to be treated like r. diperlakukan sebagai seorang raja. 2 (fee) honorarium.
--------------------
rpt.
[report] laporan.
--------------------
rt.
[right] kanan.
--------------------
rt. hon.
[Right Honorable] yang amat terhormat.
--------------------
rt. rev.
[Right Reverend] gelar kehormatan bagi pendeta.
--------------------
rte.
[route] rute, arah, jalan.
--------------------
rub
kb. 1 gosokan (of a cloth on s.t.). 2 kesukaran. -kkt. (rubbed) 1 menggosok (o's hands with s.t.). 2 menggosok-gosokkan (o's hands together, two stones together). -kki. 1 menggosok. 2 bergesek (against pada).
--------------------
rubber
kb. 1 karet. natural r. karet alam. 2 Cloth.: sepatu karet. 3 Bridge : rober. r. stamp 1 setempel karet, cap. 2 orang atau sekelompok orang yang menyetujui sesuatu.
--------------------
rubberized
ks. berlapis karet (of a diving suit).
--------------------
rubberneck
kb. Sl.: penonton yang kurang adab. -kki. memandang dengan memanjangkan/mengulurkan leher.
--------------------
rubbery
ks. elastis, sebagai karet.
--------------------
rubbish
kb. 1 sampah, kotoran, rosokan. 2 omong-kosong. to talk r. membual, berbicara omong-kosong.
--------------------
rubble
kb. kb. (re)runtuhan, puing.
--------------------
rubdown
kb. pijitan, urutan.
--------------------
rube
kb. (orang) udik.
--------------------
rubicon
kb. to cross the R. mengambil keputusan.
--------------------
rubric
kb. rubrik.
--------------------
ruby
kb. (j. -bies) batu delima. -ks. merah delima.
--------------------
rucksack
kb. ransel
--------------------
ruckus
kb. kehebohan, keirbutan. to cause a r. menimbulkan kehebohan.
--------------------
rudder
kb. kemudi.
--------------------
ruddy
ks. merah(sehat). r. complexion wajah yang sehat kemerah-merahan.
--------------------
rude
ks. 1 tidak sopan, kasar (to, towards terhadap). 2 kasar, primitip, bersahaja (tools, implements). -rudely kk. kasar.
--------------------
rudeness
kb. 1 ketidaksopanan, kekasaran (of a person). 2 kekasaran (of an object).
--------------------
rudiment
kb. 1 dasar. 2 permulaan.
--------------------
rudimentary
ks. 1 bersifat elementer. 2 belum sempurna.
--------------------
rue
kkt. menyesal, menyesalkan.
--------------------
rueful
ks. sedih, menyedihkan, bersesal hati.
--------------------
ruffian
kb. bajingan, bangsat.
--------------------
ruffle
kb. 1 kerut (in a skirt). 2 bunyi derang (of a drum). -kkt. 1 mengganggu, membuat bingung (a person). 2 memberi kerut-kerut (a skirt). 3 menggelepai-gelepaikan. -kki. berkibar (of a flag).
--------------------
rug
kb. permadani, babut.
--------------------
rugged
ks. 1 tidak datar. 2 kasar dan berat (of work). 3 keras tabiatnya. 4 berat, sukar (of an exam). 5 kasar (of complexion). 6 kasar/keras (features). 7 tidak rata tanahnya (landscape).
--------------------
ruggedness
kb. 1 ketidakdataran, ketidakrataan (of terrain). 2 kekerasan, kekasaran.
--------------------
ruin
kb. 1 kejatuhan. 2 reruntuhan (of a building). 3 puing. 4 kehancuran. -kkt. 1 merusak(clothes). 2 merusak, memburuk-burukkan (o's reputation). 3 menggagalkan (a party, picnic). 4 memusnahkan (a building). 5 menghancurkan, menjatuhkan. 6 mengganggu.
--------------------
ruination
kb. kehancuran, kejatuhan. That will be the r. of him Itu akan menyebabkan kejatuhannya.
--------------------
ruinous
ks. 1 membinasajkan, menghancurkan (war). 2 menghabiskan segala harta-benda (expenses).
--------------------
rule
kb. 1 peraturan. 2 kebiasaan. 3 kekuasaan. 4 kaidah. 5 belebas, mistar. -kkt. 1 menguasai (s.o.). 2 memerintah (a country). 3 mengepalai (an office). 4 menguasai, mengendalikan (o's possions). 5 memutuskan. 6 menggarisi. --ruling kb. putusan.
--------------------
ruler
kb. 1 (chief) raja, penguasa. 2 mistar, belebas, penggaris, garisan.
--------------------
rum
kb. sejenis minuman keras yang dibuat dari tebu.
--------------------
rumanian
#NAME?
--------------------
rumba
kb. sejenis tarian/dansa.
--------------------
rumble
kb. 1 gemuruh (of thunder). 2 bunyi gerabak-gerubuk (of a cart). 3 Sl.: kegaduhan, pertengkaran, kehebohan. -kki. 1 bergemuruh (of thunder, a volcano). 2 berderu, menderum (of a vehicle). -rumbling kb. 1 suara gaduh (among the people). 2 keroncongan.
--------------------
ruminant
kb. (binatang) pemamah biak.
--------------------
ruminate
kki. 1 memamah biak (of cattle). 2 merenung(kan) (on the past).
--------------------
rummage
kb. 1 barang rombengan. 2 penggeledahan (through the attic). -kki. 1 menggeledah (through a drawer). 2 menggerayangi, mengubrak-abrik (in/through pockets).
--------------------
rummy
kb. semacam permainan kartu.
--------------------
rumor
kb. desas-desus, kabar angin, selentingan. -kkt. It is rumored that... Didesas-desuskan bahwa...
--------------------
rumormonger
kb. pembuat desas-desus.
--------------------
rump
kb. pantat (of an animal). r. roast daging pantat panggang.
--------------------
rumple
kkt. 1 mengusutkan, mengumalkan (hair, skirt, trousers). 2 meremas (a sheet of paper). -kki. mengusut. -rumpled ks. kumal, kusut. r. clothes pakaian yang kusut.
--------------------
rumpus
kb. huru hara, ribut, kehebohan. to raise a r. membikin ribut, ramai sekali.
--------------------
run
kb. 1 lari. 2 lubang (karena tisikan lepas) (in hose). 3 perjalanan. 4 giliran bermain. 5 pengambilan uang secara beramai-ramai. 6 tempat bergerak. 7 kawanan. 8 menari-narikan jarinya. 9 banyaknya. 10 oplah, jumlah penerbitan. 11 kandang.
--------------------
run-down
ks. 1 tak terpelihara (of a house). 2 aus, susut (of shoes). 3 lesu, letih (of a person).
--------------------
run-in
kb. pertengkaran, bentrokan. run-of-the mill ks. biasa saja. run-through kb. ulangan (of a role).
--------------------
runaround
kb. Inf.: dalih/alasan yang bukan-bukan/yang tidak diberi jawaban, keputusan yang memuaskan.
--------------------
runaway
kb. 1 seorang pelarian. 2 yang enteng. The game was a r. Pertandingan itu enteng.
--------------------
rundown
kb. Inf.: 1 laporan. 2 ikhtisar.
--------------------
rung
1 anak tangga/janjang (of a ladder). 2 anak kursi (of a chair). lih RING.
--------------------
runner
kb. 1 pelari. 2 (messenger) pesuruh. 3 tapak, rel (on a sled). 4 alas (for table). 5 sulur (of plants). runner-up kb. nomor dua.
--------------------
runny
ks. basah. r. nose ingusan.
--------------------
runt
kb. yang kerdil, katik.
--------------------
runway
kb. landasan kapal terbang.
--------------------
rupture
kb. Med.: burut. 2 putusnya, perputusan, perpecahan (in relations). -kkt. memecahkan (o's appendix). -kki. pecah.
--------------------
rural
ks. pedusunan, pedesaan, pedalaman. to live in a r. area tinggal di daerah pedalaman/pedesaan.
--------------------
rus.
(Russian) yang berkaitan dengan Rusia.
--------------------
ruse
kb. tipu muslihat, kelicikan.
--------------------
rush
kb. 1 kesibukan, kerepotan. 2 desakan, keramaian (of the crowds). 3 menyerang, menyerbu (a position). 4 membuat buru-buru. 5 mendorong. -rushing kb. kesibukan.
--------------------
rusk
kb. semacam roti.
--------------------
russ.
1[Russia] Rusia. 2 [Russian] orang Rusia ; bahasa Rusia.
--------------------
russia
kb. Rusia.
--------------------
russian
kb. 1 orang Rusia/Rus. 2 bahasa Rusia. -ks. yang berkaiatan dengan Rusia.
--------------------
rust
kb. karat, tahi besi. -kkt. membuat berkarat. -kki. 1 berkarat. 2 tidak terpelihara, kurang baik, kelupaan. rust-colored ks. berwarna kuning-tua/cokelat/merah-cokelat.
--------------------
rustic
ks. pedusunan. 2 kasar. 3 kedusun-dusunan (of manner of speaking).
--------------------
rustiness
kb. 1 kekaratan, keadaan berkarat (of machinery). 2 (out of practice) kekakuan.
--------------------
rustle
kb. desir, desau (of leaves). -kkt. 1 menggersik (paper). 2 Inf.: mencuri (cattle). -kki. berdesir, berdesau, menggerisik (of leaves). -rustling kb. 1 gersik/gersak (of paper). 2 mencuri (of cattle).
--------------------
rustler
kb. pencuri.
--------------------
rustproof
ks. tahan karat.
--------------------
rusty
ks. 1 berkarat (of a nail). 2 lupa, kaku (of piano playing).
--------------------
rut
kb. 1 bekas roda (in a road). 2 masa berkelamin (of certain animals). 3 kebiasaan).
--------------------
ruthless
ks. zalim, kejam, bengis. He is absolutely r. Ia betul-betul zalim.
--------------------
ruthlessness
kb. kezaliman, kekejaman.
--------------------
rx
kb. resep dokter.
--------------------
ry
[Railway] Perusahaan Kereta Api.
--------------------
rye
kb. gandum (hitam). r. bread roti/gandum (hitam).
--------------------

No comments:

Post a Comment

Indonesia - Inggris

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Inggris - Indonesia

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z